E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 19 (6)

Cilt: 19  Sayı: 6 - 2009

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Alerjik rinitte oksidatif stres göstergesi olarak ileri oksidasyon protein ürünleri
Advanced oxidation protein products as an oxidative stress marker in allergic rhinitis
Fadlullah Aksoy, Hasan Demirhan, Bayram Veyseller, Yavuz Selim Yıldırım, Orhan Özturan, Filiz Basınoğlu
Sayfalar 279 - 284

2.
Erzurum’da üst solunum yolu enfeksiyonlarında A grubu beta hemolitik streptokok insidansı
The incidence of group A beta haemolytic streptococci in upper respiratory tract infections in Erzurum
Murat Enöz, İrfan Sevinç, Hasan Mete İnançlı
Sayfalar 285 - 288

3.
Çocuklarda akut otit media tedavisinde nazal dekonjestan, oral dekonjestan ve oral dekonjestan-antihistaminiklerin etkinliği
The effectiveness of nasal decongestants, oral decongestants and oral decongestant-antihistamines in the treatment of acute otitis media in children
Ahmet Eyibilen, İbrahim Aladağ, Mehmet Güven, Sema Koç, Levent Gürbüzler
Sayfalar 289 - 293

4.
Timpanosklerozun saptanmasında temporal kemik bilgisayarlı tomografi incelemenin yeri ve önemi
The importance of computed tomography examination of temporal bone in detecting tympanosclerosis
Emel Boyraz, Nezahat Erdoğan, İsmail Boyraz, Çağdaş Kazıkdaş, Demet Etit, Engin Uluç
Sayfalar 294 - 298

5.
Selim tiroid hastalıklarında total tiroidektomi
Total thyroidectomy in benign thyroid diseases
Bayram Veyseller, Fadlullah Aksoy, Hasan Demirhan, Yavuz Selim Yıldırım, Burak Ertaş, R. Murat Açıkalın, Tolgar Lütfü Kumral, Gülüm İvgin Bayraktar
Sayfalar 299 - 303

OLGU SUNUMU
6.
Üst dudakta skuamöz hücreli karsinom ile birlikte görülen kütanöz boynuz
Cutaneous horn on the upper lip associated with squamous cell carcinoma
Ahmet İslam, İlknur Haberal Can, Pervin Dürer, Münir Demirci
Sayfalar 304 - 306

7.
Orta meatusta konka bullozaya benzer yabancı cisim: Olgu sunumu
Foreign body which resembles concha bulloza in the middle meatus: a case report
M. Birol Uğur, Cenk Evren, Serkan Çorakçı, Ebru Taş, Fikret Çınar
Sayfalar 307 - 310

8.
Zenker divertikülü: Olgu sunumu
Zenker diverticulum: a case report
Sinan Kocatürk, Güçlü Kaan Beriat, Cem Doğan
Sayfalar 311 - 315

LookUs & Online Makale