E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 20 (1)

Cilt: 20  Sayı: 1 - 2010

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Larenks kanseri T-evrelemesinde klinik muayene ve bilgisayarlı tomografinin etkinliği
Efficacy of clinical examination and computed tomography at T-staging of laryngeal carcinoma
Vefa Kınış, Barış Naiboğlu, Tülay Erden Habeşoğlu, Sema Zer Toros, Murat Eriman, Mehmet Habeşoğlu, Erol Egeli
Sayfalar 1 - 6

2.
Kulak zarı perforasyonu onarımında ada tekniği ile kartilaj timpanoplastisi: Anatomik ve işitsel sonuçlar
Cartilage tympanoplasty with island technique for reconstruction of tympanic membrane perforation: anatomic and audiologic results
Çağatay Han Ülkü
Sayfalar 7 - 12

3.
Perikraniyal-subgaleal flep ile frontal sinüs obliterasyonu
Frontal sinus obliteration with pericranial-subgaleal flap
Kayhan Öztürk, Mutlu Duran, Hamdi Arbağ, Bahar Keleş, Medine Kara, Yavuz Uyar
Sayfalar 13 - 17

4.
Dil tümörlerinde, tümör genişliğinin ve derinliğinin metastatik lenf nodundaki ekstrakapsüler yayılıma olan etkisi
The effect of tumor width and depth on extracapsular lymp node metastases in tongue tumors
Murat Ulusan, Murat Enöz, Tolgar Lütfi Kumral, Yusufhan Süoğlu
Sayfalar 18 - 24

5.
Larenks kanseri tedavi sonuçları: Sağkalım ve yaşam kalitesi değerlendirilmesi
Larynx cancer treatment results: survive and quality of life assessment
Davut Akduman, Murat Karaman, Celil Uslu, Ömer Bilaç, Özlem Türk, Mahmut Deniz, Ruhi Durmuş
Sayfalar 25 - 32

6.
Horlama ve obstrüktif uyku apne sendromunda modifiye uvulopalatofarengoplasti sonuçlarımız
Our results with respect to uvulopalatopharyngoplasty in patients with snoring and obstructive sleep apnea syndrome
Nilgün Sürmen, Arzu Yasemin Korkut, Ayşenur Meriç, Volkan Kahya, Orhan Gedikli
Sayfalar 33 - 37

7.
İnternal juguler ven akımı ve devamlılığının fonksiyonel boyun diseksiyonu sonrasında power dubleks Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi
Assessment of internal jugular vein flow and patency with power duplex Doppler ultrasonography after functional neck dissection
Bayram Veyseller, Fadlullah Aksoy, Murat Açıkalın, Yavuz Selim Yıldırım, Fatma Gülüm İvgin Bayraktar, Hasan Demirhan
Sayfalar 38 - 43

OLGU SUNUMU
8.
Nadir bir intranazal Mantle hücreli lenfoma olgusu
A rare case of nasal Mantle cell lymphoma
Gunamini Dahanayake, Ashok Rokade, Swapna Ghosh, Vivek Raut
Sayfalar 44 - 47

9.
Septal infiltrasyon anestezisine bağlı Diplopi: İki olgu sunumu
Diplopia secondary to septal infiltration anesthesia: two cases
Raşit Midilli, Melis Palamar, Serdar Akyıldız, Sercan Göde
Sayfalar 48 - 50

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
10.
Modifiye askı snoreplastisi: Çift üçgen şekilli sütür uvulopalatopeksi
Modified sling snoreplasty: double triangle shaped suture uvulopalatopexy
Murat Enöz, Jose Florencio Lapeña, Hasan Mete İnançlı, Günter Hafız
Sayfalar 51 - 55

LookUs & Online Makale