E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 20 (2)

Cilt: 20  Sayı: 2 - 2010

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Baş boyun bölgesi tüberküloz lezyonları: 48 olgunun geriye dönük analizi
Lesions of tuberculosis in the head and neck region: a retrospective analysis of 48 cases
Yusuf Vayısoğlu, Murat Ünal, Cengiz Özcan, Kemal Görür, Elif Şahin Horasan, Levent Sevük
Sayfalar 57 - 63

2.
Burun yumuşak doku defektlerinin onarımı
Repair of soft tissue defects of the nose
Esabil Eker, Ali Teoman Tellioğlu, Gülsüm Tetik Menevşe, Salih Emre Uvegen
Sayfalar 64 - 70

3.
Seröz otitis medialı çocuklarda distorsiyon ürünü otoakustik emisyon sonuçları
Distortion product otoacoustic emissions results in children with middle ear effusion
Fadlullah Aksoy, Yavuz Selim Yıldırım, Bayram Veyseller, Hasan Demirhan, Orhan Özturan
Sayfalar 71 - 76

4.
Ljubljana ve DSÖ sınıflamasına göre değerlendirilen larenksin prekanseröz lezyonlarında E-cadherin ekspresyonu
E-cadherin expression patterns of precancerous lesions of the larynx classified according to Ljubljana and WHO classification
Evrim Kuş, Yeşim Gürbüz, Ömer Aydın
Sayfalar 77 - 83

5.
Obstrüktif uyku apneli hastalarda Müller manevrasıyla üst hava yolunun çoklu seviyeli tıkanıklıkları tespit edebilir mi?
Can the Müller maneuver detect multilevel obstruction of the upper airway in patients with obstructive sleep apnea syndrome?
Ümit Tunçel, Hasan Mete İnançlı, Şefik Sinan Kürkçüoğlu, Murat Enöz
Sayfalar 84 - 88

6.
T4N0M0 nazofarenks kanseri hastalarının farklı bir tümör biyolojisi olabilir mi?
T4N0M0 nasopharyngeal carcinoma patients: do they have a distinct tumor biology?
Beste M. Atasoy, Enis Özyar, Fadime Akman, Mustafa Esassolak, Ufuk Abacıoğlu
Sayfalar 89 - 96

OLGU SUNUMU
7.
Parotis kitlesini taklit eden toksoplazma lenfadeniti
Toxoplasmosis lymphadenitis mimicking a parotid mass
Utku Aydil, Tuncay Özçelik, Lale Kutluay
Sayfalar 97 - 99

DERLEME
8.
Kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisinde topikal hemostatik ajanlar
Topical hemostatic agents in otolaryngologic surgery
Baran Acar, Mehmet Ali Babademez, Hayriye Karabulut
Sayfalar 100 - 109

LookUs & Online Makale