E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 20 (3)

Cilt: 20  Sayı: 3 - 2010

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Astımlı ve astımlı olmayan nazal polipozisli hastaların nazal sekresyonlarındaki sitokin seviyeleri
Cytokine levels in nasal secretions in asthmatic and nonasthmatic patients with nasal polyposis
Aleksandar Peri&263;, Danilo Vojvodi&263;, Vesna Radulovi&263;, Olivera Miljanovi&263;
Sayfalar 111 - 117

2.
Reconstruction of intraoral defects with superior labial artery musculo-mucosal flap: a preliminary clinical study
Süperiyor labial arter muskulo-mukozal flep ile ağız içi defektlerinin rekonstrüksiyonu: Ön klinik çalışma
Erdem Güven, Alper Mete Uğurlu, Karaca Başaran, Salih Onur Basat, Barış Yiğit, Günter Hafız, Samet Vasfi Kuvat
Sayfalar 118 - 122

3.
Efüzyonlu otitis media tanı ve takibinde otoakustik emisyon testlerinin değeri
Value of otoacoustic emission tests in the diagnosis and follow-up of the otitis media with effusion
Tolgar Lütfi Kumral, Bayram Veyseller, Murat Ulusan, Reşit Murat Açıkalın, Koray Cengiz, Neşe Kablan
Sayfalar 123 - 128

4.
Büyük Britanya’daki oral ve maksillofasyal cerrahlar arasında pleomorfik adenomların tedavisi ile ilgili anket araştırması
Survey of opinions on the management of pleomorphic adenoma among United Kingdom oral and maxillofacial surgeons
Bassel Tarakji, Mohammad Z. Nassani
Sayfalar 129 - 136

5.
Türk toplumunda timpanik kavite hacminin Cavalieri yöntemiyle ölçülmesi
Measurement of tympanic cavity volume by the Cavalieri principle in Turkish population
Ayla Kürkçüoğlu, Şefik Sinan Kürkçüoğlu, Hasan Mete İnançlı, Murat Enöz, Can Pelin, Ragıba Zagyapan
Sayfalar 137 - 141

OLGU SUNUMU
6.
İzole sfenoid sinüzite bağlı kavernöz sinüs sendromundaki değişken orbital semptomlar
Alternating orbital symptoms in cavernous sinus syndrome due to isolated sphenoid sinusitis
Dorris V. Velasco, Jose Florencio F. Lapeña
Sayfalar 142 - 145

7.
Parotis bezinde onkositik lipoadenom: İnce iğne aspirasyon sitolojisi bulguları ile birlikte bir olgu sunumu
Oncocytic lipoadenoma of the parotid gland: a case report with fine needle aspiration cytology findings
Çiğdem Tokyol, Fatma H. Dilek, Fatma Aktepe, Abdullah Ayçiçek, Ali Altuntaş
Sayfalar 146 - 149

8.
Disfajinin nadir bir nedeni: Forestier hastalığı
A rare cause of dysphagia: Forestier’s disease
Özlem Kara, Cihan Akgül Özmen, Müzeyyen Yıldırım Baylan, Hasan Nazaroğlu
Sayfalar 150 - 153

DERLEME
9.
Nazal tıkanıklığın değerlendirilmesinde tepe nazal inspiratuvar akımmetre
Peak nasal inspiratory flowmeter in evaluation of nasal obstruction
Orhan Özturan, M. Mustafa Gürdal
Sayfalar 154 - 160

LookUs & Online Makale