E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 20 (4)

Cilt: 20  Sayı: 4 - 2010

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Hipotirodizm ve rinit arasındaki ilişki
The relationship between hypothyroidism and rhinitis
Ceren Günel, H. Sema Başak, Engin Güney
Sayfalar 163 - 168

2.
Kemik çimentosu ile inkudostapedial köprüleme ossiküloplasti işitme sonuçları
Incudostapedial bridging ossiculoplasty with bone cement hearing results
Fatih Bora, Zeki Yücel, Serdar Ceylan, Erdal Oltulu, Timur Batmaz, Enver Avseren
Sayfalar 169 - 172

3.
Cisplatine bağlı gelişen ototoksisitenin N-asetilsistein ve salisilat ile önlenmesi
Preventing cisplatin induced ototoxicity by N-acetylcysteine and salicylate
Müzeyyen Yıldırım, Hasan Mete İnançlı, Baver Samancı, Mehmet Faruk Oktay, Murat Enöz, İsmail Topçu
Sayfalar 173 - 183

4.
Tüberküloz lenfadenitleri
Tuberculous lymphadenitis
İbrahim Sayın, Sultan Bişkin, Taliye Tuncer Çakabay, Zahide Mine Yazıcı, Ayşenur Meriç, Fatma Tülin Kayhan
Sayfalar 184 - 190

5.
Lokal heparinoidlerin rinoplasti sonrası ödem ve ekimozun önlenmesindeki etkinliği
Efficacy of local heparinoids on preventing edema and ecchymosis after rhinoplasty
Mehmet Kelleş, Tamer Erdem, Yezdan Fırat, M. Tayyar Kalcıoğlu, Mustafa Akarçay, Erol Selimoğlu, Saim Yoloğlu
Sayfalar 191 - 194

6.
Kolesteatomsuz kronik otitis media için uygulanan intakt kanal duvar timpanoplasti sonrası başarısız işitme için uygulanan revizyon cerrahisi sonuçları
Results of revision surgery for hearing failure in intact canal wall up tympanoplasty for chronic otitis media without cholesteatoma
Hatice Çelik, Sevim Aslan Felek, Necmi Arslan, Ahmet İslam, Asım Şafak, İlknur Haberal Can, Yunus Kantekin
Sayfalar 195 - 199

OLGU SUNUMU
7.
Van der Woude sendromlu olgularımızın soyağacında genetik penetransın analizi: Beş olgu sunumu
Analysis of genetic penetrance in the pedigree of cases with Van der Woude syndrome: report of five cases
Mehmet Bozkurt, Emin Kapı, Yalçın Külahçı, Fatih Zor, Erol Benlier, Mahmut Balkan, Nihal Kılınç, Necat İmirzalıoğlu, Samet Vasfi Kuvat
Sayfalar 200 - 204

8.
İzole hipoglossus sinir felci: Bir olgu sunumu
Isolated hypoglossal nerve paralysis: a case report
Güçlü Kaan Beriat, Hande Ezerarslan, Sinan Kocatürk, Enes Özyar
Sayfalar 205 - 209

9.
Yedi yaşında bir çocukta submandibüler bez pleomorfik adenomu: Olgu sunumu
Submandibular gland pleomorphic adenoma in a seven-year-old child: a case report
Serap Köybaşı, Ahmet Emre Süslü, Erkan Tezcan, Halil İbrahim Atasoy, Yusuf Özgür Biçer, Çetin Boran
Sayfalar 210 - 213

10.
Fungiform papillomanın nadir bir yerleşimi
An unusual localization of fungiform papilloma
Emine Aydın, Eren Taştan, Filiz Aydoğan, Muzaffer Çaydere
Sayfalar 214 - 217

LookUs & Online Makale