E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 20 (5)

Cilt: 20  Sayı: 5 - 2010

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
İdyopatik ani işitme kayıplı olguların genetik yapılarının analizi
Genetic constitution analysis of idiopathic sudden hearing loss
Adem Bora, Emine Elif Altuntaş, Öztürk Özdemir, İsmail Önder Uysal, Suphi Müderris
Sayfalar 219 - 225

2.
Kompleks baş boyun defektlerinin rekonstrüksiyonunda latissimus dorsi kas deri flebi kullanımı
The use of the latissimus dorsi myocutaneous flap in the reconstruction of complex head and neck defects
İsmet Aslan, Yusufhan Süoğlu, Bora Başaran, Günter Hafız
Sayfalar 226 - 231

3.
Paranazal sinüs mukosellerinin göz komplikasyonları
Ophthalmic complications of paranasal sinus mucoceles
Caner Şahin, Abdullah Durmaz, Üzeyir Yıldızoğlu, Yusuf Uysal, Fuat Tosun
Sayfalar 232 - 236

4.
Nüks alt dudak kanserlerine yaklaşım
Management of recurrent lower lip carcinomas
Ömer Genç, Hasan Mete İnançlı, Şefik Sinan Kürkçüoğlu, Ümit Tunçel, Murat Enöz, Mehmet Haksever
Sayfalar 237 - 242

5.
Kronik otitis media düzeltme ameliyatları: Endikasyon ve sonuçlarının değerlendirilmesi
Revision surgery for chronic otitis media: evaluation of indications and results
Gökhan Göktürk, Hüseyin Dere, Adin Selçuk, Murat Özcan, Fatih Özdoğan, Özgür Akdoğan, İbrahim Özcan, Serdar Ensari
Sayfalar 243 - 248

6.
Baş ve boyun yassı epitel hücreli kanserlerinde boyun yayılım modelleri
Patterns of cervical metastasis from squamous cell carcinoma of the head and neck
Fadlullah Aksoy, Bayram Veyseller, Ömer Binay, Tayfun Apuhan, Yavuz Selim Yıldırım, Orhan Özturan
Sayfalar 249 - 254

DENEYSEL ÇALIŞMA
7.
Travmatik fasyal paralizili sıçanların sinir iyileşmesinde E vitaminiyle beraber kortikosteroid ve tek başına E vitamini uygulanmasının etkileri
The healing effects of vitamin E with corticosteroid and vitamin E alone on nerve healing in rats with traumatic facial palsy
Perihan Taşkale, İlhan Topaloğlu
Sayfalar 255 - 259

OLGU SUNUMU
8.
İki taraflı kıvrımlı internal karotis arterin neden olduğu pulsatil orofarengeal ve boyun kitlesi: Olgu sunumu
Pulsatile oropharyngeal and neck mass caused by bilateral tortuous internal carotid artery: a case report
Güçlü Kaan Beriat, Hande Ezerarslan, Sinan Kocatürk, Ali Fuat Mıhmanoğlu, Erkan Kuralay
Sayfalar 260 - 263

9.
Burunda adenolipom: Olgu sunumu
Adenolipoma of the nose: a case report
Kadir Serkan Orhan, Mehmet Veli Karaaltın, Tayfun Demirel, Beldan Polat, Bora Başaran
Sayfalar 264 - 266

10.
Burun boşluğunda gangliogliom: Olgu sunumu
Ganglioglioma in the nasal cavity: a case report
Ediz Yorgancılar, Müzeyyen Yıldırım, Ramazan Gün, Hüseyin Büyükbayram, Faruk Meriç
Sayfalar 267 - 270

LookUs & Online Makale