E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 20 (6)

Cilt: 20  Sayı: 6 - 2010

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Türkiye’de genç erkek nüfusunda kronik otitis media prevalansı
Prevalence of chronic otitis media in the young male population in Turkey
Murat Salihoğlu, Ümit Hardal, Hakan Cıncık
Sayfalar 273 - 276

2.
Nazal polipli hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası yaşam kalitesi
Quality of life before and after surgery in patients with nasal polyposis
Mehmet Özgür Pınarbaşlı, Hamdi Çaklı, Melek Kezban Gürbüz, Cemal Cingi, Erkan Özüdoğru
Sayfalar 277 - 284

3.
Fonksiyone tiroid nodüllerinde NIS ekspresyonundaki değişiklikler
Alterations of NIS expression in functioning thyroid nodules
Hülya Ilıksu Gözü, Dilek Yavuzer, Handan Kaya, Selahattin Vural, Haluk Sargın, Cem Gezen, Mehmet Sargın, Sema Akalın
Sayfalar 285 - 292

DENEYSEL ÇALIŞMA
4.
Geniş nazal septal perforasyonların üç katmanlı galeal perikranyal flep ile onarımı: Anatomik ve teknik çalışma
Reconstruction of large nasal septal perforations with a three layer galeal pericranial flap: an anatomical and technical study
Bahar Keleş, Kayhan Öztürk, Aynur Emine Çiçekçibaşı, Mustafa Büyükmumcu
Sayfalar 293 - 298

5.
Sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan miringosklerozda melatoninin etkisi
The effect of melatonin on experimentally-induced myringosclerosis in rats
Kadir Çağdaş Kazıkdaş, Ensari Güneli, Kazım Tuğyan, Güven Erbil, Tuncay Küme, Nazan Uysal, Osman Yılmaz, Bülent Şerbetçioğlu
Sayfalar 299 - 304

OLGU SUNUMU
6.
Tipik larenks karsinoid tümörünün lazer eksizyonu: Olgu sunumu
Laser excision of a typical carcinoid tumor of the larynx: a case report
Raşit Cevizci, Barış Karakullukçu, Michiel W.M. van den Brekel, Alfons J. Balm
Sayfalar 305 - 308

7.
Nadir bir burun tıkanıklığı nedeni: Dev invaziv nonfonksiyonel hipofiz adenomu
A rare cause of nasal obstruction: giant invasive nonfunctioning pituitary adenoma
Güçlü Kaan Beriat, Cem Doğan, Şefik Halit Akmansu, Demet Karadağ, Handan Doğan
Sayfalar 309 - 313

8.
Erişkinlerde larengeal hemanjiyoma yaklaşım: Olgu sunumu
Management of laryngeal hemangioma in adults: a case report
Murat Doğan, Ozan Bağış Özgürsoy, Sami Engin Muz, Muharrem Gerçeker, Gürsel Dursun
Sayfalar 314 - 317

9.
Üst dudağın sinir kılıfı miksoması: Olgu sunumu
Nerve sheath myxoma of the upper lip: a case report
Erkan Ekşi, İncila Öztop
Sayfalar 318 - 320

LookUs & Online Makale