E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 21 (1)

Cilt: 21  Sayı: 1 - 2011

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Nazal rekonstrüksiyonda lokal nazal ve bölgesel flep uygulamalarımız
Our experience in nasal reconstruction with local nasal and regional flaps
Görkem ESKİİZMİR, H Zafer HIRÇIN, Onur ÇELİK, Halis ÜNLÜ
Sayfalar 1 - 9

2.
Alt konka hipertrofisinin tedavisinde uygulanan radyofrekans doku ablasyonuna intranazal kortikosteroid spreylerin etkisinin incelenmesi
Evaluation of the effect of intranasal corticosteroid sprays on radiofrequency tissue ablation in the treatment of hypertrophied inferior turbinate
Ceren GÜNEL, H Sema BAŞAK
Sayfalar 10 - 14

3.
The reliability of SleepStripTM as a screening test in obstructive sleep apnea syndrome
Tıkayıcı uyku apnesi sendromunda tarama testi olarak SleepStripTM’in güvenilirliği
Ömer Afşın ÖZMEN, Gökhan TÜZEMEN, Fikret KASAPOĞLU, Süay ÖZMEN, Hakan COŞKUN, Ahmet URSAVAŞ, Mehmet KARADAĞ, Selçuk ONART
Sayfalar 15 - 19

4.
Tonsillektomi öncesinde ve sonrasında yüzey elektromiyografisi ile yutma fonksiyonu değerlendirilmesi
Evaluation of swallowing function with surface electromyography before and after tonsillectomy
Emre GÜRKAN, Bayram VEYSELLER, Reşit Murat AÇIKALIN, Suphi ELBİSTANLI, Serveren YURTSEVER, Hürtan ACAR
Sayfalar 20 - 24

5.
A “Modified-flying wing” procedure for the treatment of saddle nose and supratip pathologies
Semer burun ve supratip deformitelerinin tedavisinde “ Modifiye uçan kanat ” yönteminin kullanılması
Hülda Rıfat ÖZAKPINAR, Serdar GÖKREM
Sayfalar 25 - 31

6.
Sıçanlarda radyasyona bağlı oral mukozitte propolisin etkisi
Effect of propolis against radiation-induced oral mucositis in rats
Yasemin BENDERLİ CİHAN, Kemal DENİZ
Sayfalar 32 - 41

OLGU SUNUMU
7.
Skuamöz papilloma bağlı iki taraflı kazanılmış dış kulak yolu stenozu: Olgu sunumu
Bilateral acquired external auditory canal stenosis with squamous papilloma: a case report
Duygu DEMİRBAŞ, Muharrem DAĞLI, Celil GÖÇER
Sayfalar 42 - 45

8.
Nadir bir fistül olgusu: Nazokütanöz fistül
A rare case of fistula: nasocutaneous fistula
Dağhan IŞIK, Ö Faruk KOÇAK, Yasemin IŞIK
Sayfalar 46 - 48

9.
Submandibüler sialolitiazis zemininde Sphingomonas paucimobilis enfeksiyonu
Sphingomonas paucimobilis infection with underlying submandibular sialolithiasis
Çiğdem KARABIÇAK, Hasan KARABIÇAK, Canan AĞALAR, Mustafa KAZKAYASI
Sayfalar 49 - 51

10.
Temporomandibüler eklem ankilozu cerrahisinde yabancı maddelerin uygun olmayan kullanımı: İki olgu sunumu
Inappropriate use of foreign materials in temporomandibular joint ankylosis surgery: report of two cases
Erdem GÜVEN, Memet YAZAR, Alper Mete UĞURLU, Karaca BAŞARAN, Samet Vasfi KUVAT, Ufuk EMEKLİ
Sayfalar 52 - 55

11.
Alt konka hipertrofisinde radyofrekans tedavisi
Radiofrequency treatment for inferior turbinate hypertrophy
Tarık ŞAPÇI, Melih Güven GÜVENÇ, Muhammed Fatih EVCİMİK
Sayfalar 56 - 60

LookUs & Online Makale