E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 21 (2)

Cilt: 21  Sayı: 2 - 2011

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Patolojik N1 olan baş-boyun skuamöz hücreli kanserlerinde seçici boyun diseksiyonunun rolü
The role of selective neck dissection in pathological N1 squamous cell carcinomas of the head and neck
Tamer YILDIRIM, Ömer Afşin ÖZMEN, Levent ERİŞEN, Fikret KASAPOĞLU, Hakan COŞKUN, Oğuz BASUT, Selçuk ONART, İbrahim HIZALAN
PMID: 21417967  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.001  Sayfalar 63 - 69

2.
Basit horlama ve obstrüktif uyku apnesi sendromu hastalarında alerjik rinit prevelansı
The prevalence of allergic rhinitis in patients with simple snoring and obstructive sleep apnea syndrome
Aylin GÜL, Fikret ÇINAR, Cenk EVREN, M. Birol UĞUR, Selda SARIKAYA
PMID: 21417968  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.002  Sayfalar 70 - 75

3.
Parotis bezi pleomorfik adenomlarında ekstrakapsüler diseksiyon ile süperfisyal parotidektominin karşılaştırılması
Extracapsular dissection versus superficial parotidectomy in pleomorphic adenomas of the parotid gland
Yavuz UYAR, Fatih ÇAĞLAK, Bahar KELEŞ, Güven YILDIRIM, Ziya SALTÜRK
PMID: 21417969  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.003  Sayfalar 76 - 79

4.
Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda sefalometrik posteriyor hava yolu analizi ile endoskopik dil kökü hipertrofi bulgularının karşılaştırılması
Comparison of the cephalometric posterior airway analysis with endoscopic tongue base hypertrophy findings in patients with obstructive sleep apnea syndrome
Mehmet Ali BABADEMEZ, Müge Fethiye YÜREKLİ, Baran ACAR, Rıza Murat KARAŞEN
PMID: 21417970  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.004  Sayfalar 80 - 85

5.
Temporal kas fasya greftlerinin formaldehit ile işlenmesinin timpanoplasti başarı oranlarına etkisi
The effect of treatment of temporalis muscle fascia grafts with formaldehyde on the success rates of tympanoplasty
Uğur DOKUZLAR, Fikret KASAPOĞLU, Uğur DEMİRCİ, Selçuk ONART
PMID: 21417971  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.005  Sayfalar 86 - 90

6.
Larenks kanserlerinde trakeotomisiz kordektomi olgularının değerlendirilmesi
The evaluation of cordectomy cases without tracheotomy in laryngeal cancer
Çağlar ÇALLI, Ercan PINAR, Semih ÖNCEL, Süha ERTUĞRUL
PMID: 21417972  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.006  Sayfalar 91 - 94

OLGU SUNUMU
7.
İzole stapedial tendon ossifikasyonu: Olgu sunumu
Isolated stapedius tendon ossification: a case report
Çağatay Han ÜLKÜ
PMID: 21417973  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.007  Sayfalar 95 - 97

8.
Tonsillektomi sonrası sekonder kanama olgusu: İnternal karotis arter nekrozu
A case of secondary post-tonsillectomy bleeding: necrosis of the internal carotid artery
Bora BAŞARAN, K. Serkan ORHAN, Karolin YILDIRMAZ, Günter HAFIZ
PMID: 21417974  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.008  Sayfalar 98 - 101

9.
Orbital apseyle seyreden rino-orbital mukormikozis: Olgu sunumu
Rhino-orbital mucormycosis with orbital abscess: a case report
Emel Çadallı TATAR, Ünzile Akpınar SÜRENOĞLU, Eray IŞIK, Ediz TÜTÜNCÜ, Hakan KORKMAZ
PMID: 21417975  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.009  Sayfalar 102 - 105

10.
Hiyoid bölgede ve dil kökünde bulunan çift tiroglossal kanal kisti: Olağan dışı bir birliktelik
Double thyroglossal duct cyst located in the hyoid region and the tongue base: an unusual coexistence
Ediz YORGANCILAR, Müzeyyen YILDIRIM, Ramazan GÜN, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM, İsmail TOPÇU
PMID: 21417976  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.010  Sayfalar 106 - 109

11.
Büllöz orta konka içerisinde fungus topu: Olgu sunumu
Fungus ball in middle concha bullosa: a case report
İbrahim ÇUKUROVA, Murat GÜMÜŞSOY, R. Gül Caner MERCAN, Aytekin YAZ, Arzu AVCI
PMID: 21417977  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.011  Sayfalar 110 - 114

LookUs & Online Makale