E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 21 (3)

Cilt: 21  Sayı: 3 - 2011

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
İşitme cihazı kullanımı ve hasta memnuniyeti
Hearing aid use and patient satisfaction
Orhan Kemal KAHVECİ, Murat Cem MİMAN, Erdoğan OKUR, Abdullah AYÇİÇEK, Selçuk SEVİNÇ, Ali ALTUNTAŞ
PMID: 21595614  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.012  Sayfalar 117 - 121

2.
Larenks kanserli hastalarda vasküler endotelyal büyüme faktörü A ve C düzeylerinin prognoza etkisi
Effect of the levels of vascular endothelial growth factor-A and C on the prognosis of patients with larynx carcinoma
Burak DÜZEN, Abdullah TAŞ, Muzaffer DEMİR, Ufuk USTA, Recep YAĞIZ, Muhsin KOTEN, Ahmet KARASALİHOĞLU
PMID: 21595615  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.013  Sayfalar 122 - 128

3.
Burun tıkanıklığı patlamalı ünsüzlerin artikülasyonunu etkiler mi?
Does nasal obstruction affect the articulation of plosive consonants?
Aytuğ ALTUNDAĞ, Meltem Esen AKPINAR, İsmail KOÇAK, Muhammed TEKİN
PMID: 21595616  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.014  Sayfalar 129 - 136

4.
Larengeal skuamöz hücreli karsinomalarda qRT-PCR kullanılarak VEBF ekspresyonu ölçümü, MDY değerlendirilmesi ve bunların klinikopatolojik faktörlerle ilişkisi
Quantifying the expression of VEGF using qRT-PCR, evaluation of MVD and their correlation with clinicopathological factors in laryngeal squamous cell carcinoma
Pelin KOÇDOR, Işıl ÇOKER, Ümit BAYOL, Deniz ALTINEL, Duygu Ünüvar PURCU, Suat KAPTANER, Orhan Gazi YİĞİTBAŞI
PMID: 21595617  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.015  Sayfalar 137 - 144

5.
İdiyopatik tinnitus tedavisinde farklı tedavi yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison of efficacy of different treatment methods in the treatment of idiopathic tinnitus
Güçlü Kaan BERİAT, Hande EZERARSLAN, Şefik Halit AKMANSU, Songül AKSOY, Saime AY, Şebnem Koldaş DOĞAN, Deniz EVCİK, Sinan KOCATÜRK
PMID: 21595618  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.016  Sayfalar 145 - 153

6.
Mitomycin-C trakeotomi uygulanan sıçanlarda yara iyileşmesini düzenleyici olarak kollajen metabolizmasını artırır mı?
Does mitomycin-C increase collagen turnover as a modulator of wound healing in tracheostomyzed rats?
Ahmet EYİBİLEN, Mehmet GÜVEN, İbrahim ALADAĞ, Hakan KESİCİ, Sema KOÇ, Levent GÜRBÜZLER, Fatih TURAN, Zafer İsmail KARACA, Hüseyin ÖZYURT
PMID: 21595619  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.017  Sayfalar 154 - 158

OLGU SUNUMU
7.
Supraklaviküler torasik kanal kisti
Supraclavicular thoracic duct cyst
Güçlü Kaan BERİAT, Sinan KOCATÜRK, Melek DEMİRDAĞ, Demet KARADAĞ, Handan DOĞAN
PMID: 21595620  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.018  Sayfalar 159 - 162

8.
Alt konkanın ossifiye fibromu
Ossifying fibroma of the inferior turbinate
Yavuz Selim PATA, Işın Doğan EKİCİ, Mutlu CİHANGİROĞLU, Müzeyyen DOĞAN, İsmail KOÇAK
PMID: 21595621  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.019  Sayfalar 163 - 166

9.
İnsan ısırığından kaynaklanan bir alar defektin rekonstrüksiyonunda pre-auriküler ve çıkan helikal serbest kompozit flep: Olgu sunumu
Pre-auricular and ascending helical free composite flap in reconstructing an alar defect resulting from a human bite: a case report
Mehmet Veli KARAALTIN, Ayşegül BATIOĞLU KARAALTIN, Kadir Serkan ORHAN, Günay ÇAVDAR
PMID: 21595622  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.020  Sayfalar 167 - 170

10.
Korda timpaninin nadir bir anatomik varyasyonu
A rare anatomic variation of the chorda tympani
M Tayyar KALCIOĞLU, Evren KÖSE, Tuba BAYINDIR, Serdar DUMAN
PMID: 21595623  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.021  Sayfalar 171 - 172

11.
Sıklıkla temporal kemik dermoid kisti ile karışan doğuştan kolesteatom: Bir olgu sunumu
Congenital cholesteatoma frequently mistaken for temporal bone dermoid cyst: a case report
Melek Kezban GÜRBÜZ, Nagehan ERDOĞMUŞ, Armağan İNCESULU, Cem KEÇİK
PMID: 21595624  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.022  Sayfalar 173 - 176

LookUs & Online Makale