E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 21 (4)

Cilt: 21  Sayı: 4 - 2011

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Miringoplasti ve miringoplastiyle birlikte mastoidektomi uygulanmış olgularda orta kulak ventilasyon fonksiyonu
Middle ear ventilation function in patients with myringoplasty alone and myringoplasty plus mastoidectomy
Sertaç Yetişer, Uğur Karapınar
PMID: 21762046  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.023  Sayfalar 179 - 183

2.
Nazal septum deviyasyonlu hastalarda ameliyat başarısının yaşam kalitesi ölçeği ve objektif yöntemler ile değerlendirilmesi
Evaluation of operation success in patients with nasal septal deviation with quality of life scale and objective methods
Erdem Mengi, İbrahim Çukurova, Yusuf Yalçın, Orhan Gazi Yiğitbaşı, Yücel Karaman
PMID: 21762047  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.024  Sayfalar 184 - 191

3.
Birinci basamak hekimleri arasında akut bakteriyel rinosinüzit değerlendirme, tanı ve tedavi ölçütleri
Evaluation, diagnosis and treatment criteria for bacterial rhinosinusitis among primary health care physicians
Mustafa Cenk Ecevit, Ayşe Arısoy, Sabahattin Memiş, Volkan Seneger, Öznur Tokatlı, Semih Sütay
PMID: 21762048  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.025  Sayfalar 192 - 197

4.
Alerjik rinit tedavisinde endonazal fototerapi
Endonasal phototherapy in the treatment of allergic rhinitis
Duygu Demirbaş, Elif Aksoy, Şenol Polat, Gediz Serin, Ömer Faruk Ünal, Hasan Tanyeri
PMID: 21762049  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.026  Sayfalar 198 - 203

5.
Miringoplasti sonrası korda timpani fonksiyon kaybının değerlendirilmesi
Evaluation of loss of the chorda tympani function after myringoplasty
Fazıl Emre Özkurt, Muhammed Fatih Evcimik, Bayram Uğurlu, Tarık Şapçı, Ali Okan Gürsel
PMID: 21762050  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.027  Sayfalar 204 - 209

6.
Montelukastın eşlik eden bronşiyal astımı bulunan nazal polipli hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkisi
Effect of montelukast on quality of life in subjects with nasal polyposis accompanying bronchial asthma
Zahide Mine Yazıcı, İbrahim Sayın, Eyüp Bozkurt, Fatma Tülin Kayhan
PMID: 21762051  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.028  Sayfalar 210 - 214

OLGU SUNUMU
7.
Larenks karsinomu nedeniyle boyun diseksiyonu yapılan olgularda rastlantısal tiroid karsinomu: Olgu sunumu
Incidental thyroid carcinoma found during surgery for laryngeal carcinoma: a case report
İbrahim Çukurova, Erdem Mengi, Murat Gümüşsoy, Aytekin Yaz, Yusuf Yalçın, Orhan Gazi Yiğitbaşı, Demet Etit
PMID: 21762052  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.029  Sayfalar 215 - 219

8.
Nörofibromatozis tip 1 zemininde gelişen parotis bezi yerleşimli habis periferik sinir kılıfı tümörü olgusu
Malignant peripheral nerve sheath tumor in the parotid gland developed on the basis of neurofibromatosis type 1
Bora Başaran, Kadir Serkan Orhan, Beldan Polat, Özgür Mete, Nermin Başerer
PMID: 21762053  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.030  Sayfalar 220 - 224

9.
Baş-boyun bölgesinin nadir bir tümörü olarak primer bukkal ekstraskeletal Ewing sarkomu
Primary buccal extraskeletal Ewing’s sarcoma as a rare tumor of head and neck region
Mustafa Şahin, Raşit Midilli, Ali Veral, Taner Akalın
PMID: 21762054  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.031  Sayfalar 225 - 228

10.
Trakeal paraganglioma: Olgu sunumu
Tracheal paraganglioma: a case report
Ayşegül Batıoğlu Karaaltın, Mehmet Veli Karaaltın, İlker Ersözlü, Harun Cansız
PMID: 21762055  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.032  Sayfalar 229 - 233

11.
Dilin ancient schwannoması: Olgu sunumu
Ancient schwannoma of the tongue: a case report
Suat Bilici, Meltem Akpınar, Özgür Yiğit, Feray Günver
PMID: 21762056  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.033  Sayfalar 234 - 236

12.
Tinnitus ve tek taraflı baş ve boyun ağrısına neden olan ilerleyici karotis arter diseksiyonu
Progressive carotid artery dissection causing tinnitus and one-sided head and neck pain
Ömer Karadaş, İlker Hüseyin İpekdal, Ali Meteoğlu, Levent Hakan Gül
PMID: 21762057  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.034  Sayfalar 237 - 240

LookUs & Online Makale