E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 21 (5)

Cilt: 21  Sayı: 5 - 2011

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Koklear implant uygulanan hastaların işitsel performans analizleri
Auditory performance analyses of cochlear implanted patients
Süleyman Özdemir, Mete Kıroğlu, Ülkü Tuncer, Rasim Şahin, Özgür Tarkan, Özgür Sürmelioğlu
PMID: 21919828  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.035  Sayfalar 243 - 250

2.
İsotretinoin kullanımının kronik rinosinüzit üzerindeki klinik etkilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the clinical effects of isotretinoin on chronic rhinosinusitis
Güçlü Kaan Beriat, Esin Yalçınkaya, Şefik Halit Akmansu, Aslıhan Alhan, Fatma Gülru Erdoğan, Burcu Tuğrul
PMID: 21919829  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.036  Sayfalar 251 - 256

3.
Beta laktama dirençli boyun lenfadenitlerinde orofarengeal tularemi
Oropharyngeal tularemia in beta lactam-resistant cervical lymphadenitis
Mehmet Fatih Garça, Hakan Çankaya, Ahmet Faruk Kıroğlu, Bakır Tuna, Mahmut Sünnetçioğlu, Ahmet Özkal
PMID: 21919830  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.037  Sayfalar 257 - 260

4.
Arko-palato-uvular flep: Tonsillektomili hastalarda palatal horlama tedavisine yönelik bir cerrahi teknik
Arco-palato-uvular flap: a new surgical technique for the treatment of palatal snoring in tonsillectomized patients
Novak J Vukoje, Murat Enöz, Miroslav Cvetinov, Jose Florencio F. Lapeña
PMID: 21919831  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.038  Sayfalar 261 - 265

5.
Kronik rinosinüzit ve alerjik rinitte yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein düzeyleri
High sensitivity C-reactive protein levels in chronic rhinosinusitis and allergic rhinitis
Yavuz Selim Yıldırım, Tayfun Apuhan, Esra Koçoğlu, Tuğçe Şimşek, Hasan Kazaz
PMID: 21919832  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.039  Sayfalar 266 - 269

6.
Tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsiller bölgeye bupivakain enjeksiyonu ile sağlanan ameliyat sonrası ağrı kontrolü süresinin değerlendirilmesi
Evaluation of the duration of postoperative pain control obtained with bupivacaine injection into the tonsillar region in children who underwent tonsillectomy
Önder İhvan, Lütfü Şeneldir, Murat Enöz, Tanju Gökçeer, Sema Köksal
PMID: 21919833  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.040  Sayfalar 270 - 275

OLGU SUNUMU
7.
Süperiyor semisirküler kanal dehissansı sendromu: Üç olgu sunumu
Superior semicircular canal dehiscence syndrome: report of three cases
Yaşar Çokkeser, Hanifi Bayaroğulları, Şerif Şamil Kahraman, Ülkü Tuncer, Rıza Fırıncıoğulları, Yeliz Beyoğlu, Ali Balcı
PMID: 21919834  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.041  Sayfalar 276 - 281

8.
Alt dudağın malign periferik sinir kılıfı tümörü
Malignant peripheral nerve sheath tumor of lower lip
Caner Şahin, Utku Aydil, Sezer Kulaçoğlu, Gül Kürkçü
PMID: 21919835  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.042  Sayfalar 282 - 284

9.
Temporal kemiğin metastatik adenokarsinomları: Üç olgu sunumu
Metastatic adenocarcinomas of the temporal bone: a report of three cases
Ersoy Doğan, Taner Kemal Erdağ, Sülen Sarıoğlu, Enis Alpin Güneri
PMID: 21919836  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.043  Sayfalar 285 - 289

10.
Frontal sinüste fibröz displazi: Olgu sunumu
Fibrous dysplasia of the frontal sinus: a case report
Erol Keleş, Mehmet Erkan Kaplama, Şule Özkara, Bengü Çobanoğlu
PMID: 21919837  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.044  Sayfalar 290 - 293

11.
Nazal dorsal müköz kist oluşumu: Rinoplastinin nadir ve önlenebilir komplikasyonu
Nasal dorsal mucous cyst formation: a rare and preventable complication of rhinoplasty
Ceren Ersöz Ünlü, Güleser Saylam, Hakan Korkmaz, Emel Çadallı Tatar, Ali Özdek
PMID: 21919838  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.045  Sayfalar 294 - 297

12.
Nazofarenks karsinomuyla eş zamanlı sinonazal paragangliyom: Olgu sunumu
Co-existence of nasopharyngeal carcinoma and sinonasal paraganglioma: a case report
Mehmet Düzlü, Fikret İleri, Metin Yılmaz, Aylar Poyraz
PMID: 21919839  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.046  Sayfalar 298 - 302

LookUs & Online Makale