E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 21 (6)

Cilt: 21  Sayı: 6 - 2011

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Erken evre (T1-T2) dil ve ağız tabanı kanserlerinde pull-through rezeksiyon ve peroral rezeksiyon: İki tekniğin karşılaştırılması
Pull-through resection and peroral resection in early-stage (T1 and T2) tongue and floor of the mouth cancers: a comparison of two techniques
Nermin Başerer, Murat Damar
PMID: 22014295  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.047  Sayfalar 305 - 311

2.
Nazal septal deviyasyon tanısı olan hastalarda nöropsikiyatrik belirtiler, uyku ve yaşam kalitesi
Neuropsychiatric symptoms, quality of sleep and quality of life in patients diagnosed with nasal septal deviation
Tülin Fidan, Vural Fidan, Mehmet Ak, Yavuz Sütbeyaz
PMID: 22014296  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.048  Sayfalar 312 - 317

3.
Larenks kanserinde ön komissür tutulumunun belirlenmesinde ameliyat öncesi muayene, bilgisayarlı tomografi ve ameliyat sırası makroskopik incelemenin karşılaştırılması
The comparison of preoperative examination, computed tomography and peroperative macroscopic inspection in the determination of anterior commissural involvement in laryngeal cancer
Banu Atalay Erdoğan, Fatih Bora, Timur Batmaz, Serdar Ceylan, Zeki Yüce, Erdal Oltulu
PMID: 22014297  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.049  Sayfalar 318 - 325

4.
Frontal hücre ve Agger nazi hücresi ile anteriyor etmoid arter yerleşim yeri arasında ilişki var mıdır?
Is there any relationship between the frontal cell and the Agger nasi cell and the localization of the anterior ethmoid artery?
Filiz Aydoğan, Selda Demir, Emine Aydın, Eren Taştan, Ali Kavuzlu
PMID: 22014298  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.050  Sayfalar 326 - 332

5.
Uzatılmış spreader greftlerin yerleştirilme tekniği
Placement technique of extended spreader grafts
Selçuk İnanlı, Gediz Murat Serin, Şenol Polat, Elif Aksoy
PMID: 22014299  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.051  Sayfalar 333 - 337

OLGU SUNUMU
6.
Üst solunum yolunda alışılmadık miçetoma yerleşimli iki olgu
Two cases with unusual mycetoma localizations in upper respiratory system
Devrim Bektaş, Ahmet Ural, Rahmet Çaylan, Osman Bahadır, Neslihan Kul, Refik Çaylan
PMID: 22014300  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.052  Sayfalar 338 - 340

7.
Boyunda fatal seyreden nekrotizan fasiit olgusu
A fatal case of necrotizing fasciitis of the neck
Üstün Osma, Hülya Eyigör, Mustafa Deniz Yılmaz
PMID: 22014301  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.053  Sayfalar 341 - 344

DAVETLI DERLEME
8.
Konjuge pnömokok aşıları ve kulak burun boğaz alanındaki etkileri
Conjugate pneumococcal vaccines and influence on the ear, nose and throat area
Ahmet Almaç, F Demir Kuru
PMID: 22014302  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.054  Sayfalar 345 - 348

CERRAHI TEKNIK
9.
Otoplastide anteriyor yaklaşım tekniği
Anterior approach in otoplasty
Yaşar Çokkeser, Emre Karaoğlu
PMID: 22014303  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.055  Sayfalar 349 - 355

EDITÖRE MEKTUP
10.
Management of bacterial rhinosinusitis by primary health care physicians
Viroj Wiwanitkit
PMID: 22014304  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.056  Sayfa 356
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale