E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 22 (1)

Cilt: 22  Sayı: 1 - 2012

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Erişkinlerde antrokoanal poliplere yaklaşım: Uzun dönem karşılaştırmalı sonuçlar
Approaches to antrochoanal polyps in adults: long-term comparative results
Erkan Eşki, Abdulkadir İmre, Çağlar Çallı, Ercan Pınar, Semih Öncel
PMID: 22339561  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.001  Sayfalar 1 - 5

2.
Servikal özofagus yerleşimli heterotopik gastrik mukoza ile larengofarengeal reflü ilişkisi
The relationship between heterotopic gastric mucosa in the cervical esophagus and laryngopharyngeal reflux
Hande Ezerarslan, Mehmet Çoban, Sedef Kuran, Şefik Halit Akmansu, Zişan Özgüler, Güçlü Kaan Beriat, Gülbanu Erkan, Bülent Değertekin, Sinan Kocatürk
PMID: 22339562  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.002  Sayfalar 6 - 11

3.
Nazal obstrüksiyon cerrahi sonuçlarının akustik rinometri ölçümleri ile değerlendirilmesi ve burun tıkanıklığının gündüz uykululuk hali üzerine etkisi
The evaluation of the outcomes of nasal obstruction surgery by acoustic rhinometry measurements and effects of nasal obstruction on daytime sleepiness
Lütfü Şeneldir, Muhsin Koten, Mustafa Kemal Adalı, Recep Yağız, Abdullah Taş, Ahmet Rıfat Karasalihoğlu
PMID: 22339563  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.003  Sayfalar 12 - 20

4.
Erişkin tonsillektomi: Endikasyonlar ve ameliyat sonrası kanama arasındaki ilişki
Adult tonsillectomy: relationship between indications and postoperative hemorrhage
Murat Karaman, Arman Tek, Arzu Tuncel, Çağatay Oysu, Shahrouz Sheidaei
PMID: 22339564  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.004  Sayfalar 21 - 25

5.
Tularemi hastalığının klinik ve laboratuvar bulguları: Retrospektif bir inceleme
Clinical and laboratory findings of tularemia: a retrospective analysis
Sema Koç, Fazilet Duygu, Erkan Söğüt, Levent Gürbüzler, Ahmet Eyibilen, İbrahim Aladağ
PMID: 22339565  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.005  Sayfalar 26 - 31

6.
Adenoid hipertrofisi ve kronik adenoiditli çocuklarda adenoid dokuda herpesvirüs varlığı
Presence of herpesviruses in adenoid tissues of children with adenoid hypertrophy and chronic adenoiditis
Turgut Karlıdağ, Yasemin Bulut, Erol Keleş, Hayrettin Cengiz Alpay, Adnan Seyrek, İsrafil Orhan, Gülden Eser Karlıdağ, İrfan Kaygusuz
PMID: 22339566  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.006  Sayfalar 32 - 37

7.
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan işitme tarama bulguları
Newborn hearing screening results at Zeynep Kamil Women and Children Diseases Education and Research Hospital
Cüneyt Kucur, Vefa Kınış, Şebnem Özdem, Suna Kabil Kucur
PMID: 22339567  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.007  Sayfalar 38 - 42

OLGU SUNUMU
8.
Retroauriküler enflamatuvar miyofibroblastik tümör: Olgu sunumu
Retroauricular inflammatory myofibroblastic tumor: a case report
Mete İşeri, Safter Arif Ulubil, Fatma Demir Kuru, Serhan Derin, Abdulkadir Oran
PMID: 22339568  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.008  Sayfalar 43 - 45

9.
Minör tükürük bezinde bazal hücreli adenokarsinom: Olgu sunumu
Basal cell adenocarcinoma of the minor salivary gland: a case report
Öner Sakallıoğlu, Sultan Pehlivan, Zeliha Kapusuz, Özgen Arslan Solmaz, Sertaç Düzer
PMID: 22339569  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.009  Sayfalar 46 - 49

10.
Larengeal enflamatuvar psödotümör: Olgu sunumu
Laryngeal inflammatory pseudotumor: a case report
Gül Özbilen Acar, Muhammet Tekin, Osman Halit Çam
PMID: 22339570  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.010  Sayfalar 50 - 53

11.
Nazal kavitede hemanjiyoperisitom benzeri tümör: Olgu sunumu
Hemangiopericytoma like tumor of the nasal cavity: a case report
Rıfat Karlı, Nurhan Şahin, Emine Şamdancı
PMID: 22339571  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.011  Sayfalar 54 - 58

DAVETLI DERLEME
12.
Ramsay Hunt sendromu ve güncel yaklaşımlar
Ramsay Hunt syndrome and current approaches
Uygar Levent Demir, Oğuz Basut
PMID: 22339572  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.012  Sayfalar 59 - 63

LookUs & Online Makale