E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 22 (2)

Cilt: 22  Sayı: 2 - 2012

DAVETLI DERLEME
1.
Türkiye’de işaret dili ve sağırların eğitimi tarihi
The history of sign language and deaf education in Turkey
Yusuf Kemal Kemaloğlu, Pınar Yaprak Kemaloğlu
PMID: 22548262  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.013  Sayfalar 65 - 76

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Pensilvanya Üniversitesi koku belirleme testi: Türk toplumu üzerinde uygulama
University of Pennsylvania smell identification test: Application to Turkish population
Cemil Yücepur, Berke Özücer, Nazan Değirmenci, Yalçın Yıldırım, Bayram Veyseller, Orhan Özturan
PMID: 22548263  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.014  Sayfalar 77 - 80

3.
Oral kavite kanserlerinde sentinel lenf nodu biyopsisinin rolü
The role of sentinel lymph node biopsy in oral cavity cancer
Ersin Şen, Oğuz Basut, İdil Öztürk, Uygar Levent Demir, Ömer Afşın Özmen, Fikret Kasapoğlu, Osman Durgut
PMID: 22548264  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.015  Sayfalar 81 - 83

4.
Rutin tonsil ve adenoid spesimenlerinin histopatolojik incelemesi: Gerekli bir yaklaşım mı?
Histopathologic examination of routine tonsil and adenoid specimens: Is it a necessary approach?
Sema Koç, İsmail Önder Uysal, Hüseyin Yaman, Ahmet Eyibilen
PMID: 22548265  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.016  Sayfalar 87 - 90

5.
Baş ve boyun melanom dışı deri kanserlerinde tümör histopatolojisi, konumu, karakteristiği, boyut ve kalınlığının incelenmesi
The evaluation of tumor histopathology, location, characteristic, size and thickness of nonmelanoma skin cancers of the head and neck
Görkem Eskiizmir, Erdoğan Özgür, Peyker Temiz, Gülsüm Gençoğlan, Aylin Türel Ermertcan
PMID: 22548266  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.017  Sayfalar 91 - 98

6.
Tip 2 timpanoplastide kemik çimento veya inkus interpozisyonu: Prognostik faktörler ve fonksiyonel sonuçlar
Bone cement or incus interposition in type 2 tympanoplasty: prognostic factors and functional outcomes
Uygar Levent Demir, Sait Karaca, Oğuz Basut
PMID: 22548267  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.018  Sayfalar 99 - 104

OLGU SUNUMU
7.
Eş zamanlı orofarenks tümör kemoradyoterapisi sonrasında gelişen nadir bir komplikasyon: Servikal nekrotizan fasiit
A rare late complication after concomitant chemoradiation of an oropharyngeal tumor: cervical necrotizing fasciitis
Barış Karakullukçu, Dalith Van Der Vlies, Frank Jp Hoebers
PMID: 22548268  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.019  Sayfalar 105 - 108

8.
Primer akciğer adenokarsinomun tiroid metastazı: Olgu sunumu
Thyroid metastasis of the primary lung adenocarcinoma: a case report
Türkan Dübüş, Baki Doğan, Soykan Arıkan
PMID: 22548269  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.020  Sayfalar 109 - 111

9.
Nazal vestibulumun glomus tümörü: Nadir bir klinik tablo
Glomus tumor of the nasal vestibulum: a rare clinical presentation
Mehmet Güven, Öznur Akıdil, Mahmut Sinan Yılmaz
PMID: 22548270  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.021  Sayfalar 112 - 115

10.
Parotis bezinde dev pleomorfik adenom
Giant pleomorphic adenoma of the parotid gland
Mehmet Ali Çetin, Aykut İkincioğulları, Gökçe Saygı, Hatice Gül Hatipoğlu, Sabri Köseoğlu, Hüseyin Dere
PMID: 22548271  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.022  Sayfalar 116 - 118

DERLEME
11.
Nükleer patlama sırasında radyoaktif element maruziyetinden sonra malign olmayan tiroid hastalığı: Göz ardı edilen bir konu
Non-malignant thyroid disease after exposure to radioactive elements during nuclear explosion: a neglected issue
Viroj Wiwanitkit
PMID: 22548272  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.023  Sayfalar 119 - 121

LookUs & Online Makale