E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 22 (3)

Cilt: 22  Sayı: 3 - 2012

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Erken ve geç yaş koklear implant uygulamasında uzun dönem etkinliklerinin karşılaştırılması
A comparison of the long-term efficacy of cochlear implantation at early and late age
İstemihan Akın, Gökçe Şimşek, Elife Barmak
PMID: 22663920  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.024  Sayfalar 123 - 128

2.
Erken evreli supraglottik tümörlerde açık cerrahinin onkolojik ve fonksiyonel sonuçları: Hala geçerli bir teknik mi?
Oncologic and functional outcomes of open surgery in early supraglottic tumors: is it still a valid technique?
Murat Ulusan, Bora Başaran, Kadir Serkan Orhan, Şenol Çomoğlu, Karolin Yıldırmaz, Ökkeş Erkan Kıyak
PMID: 22663921  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.025  Sayfalar 129 - 135

3.
Endoskopik dakriyosistorinostomi ve bikanaliküler silikon tüp entübasyonu cerrahisi sonuçlarımız
Our results of endoscopic dacryosistorhinostomy and bicanalicular silicone tube intubation surgery
Yüksel Toplu, Mehmet Balbaba, M Tayyar Kalcıoğlu, Kemal Özcan
PMID: 22663922  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.026  Sayfalar 136 - 140

4.
Kronik pediatrik rinosinüzitin semptomatolojisi ve etyolojisi
Symptomatology and etiology of chronic pediatric rhinosinusitis
Adem Emre İlhan, Murat Karaman, Arman Tekin
PMID: 22663923  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.027  Sayfalar 141 - 146

5.
Benign tiroid nodüllerinin tedavisinde minimal invaziv video yardımlı tiroidektomi
Minimally invasive video-assisted thyroidectomy for treatment of benign thyroid nodules
Esra Sözen, Hüseyin Seven, Yusuf Orhan Uçal, İlknur Topkar
PMID: 22663924  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.028  Sayfalar 147 - 152

6.
İşitme kaybı olan yaşlılarda işitme cihazı destekli iletişim becerilerinin kendileri ve yakınları tarafından değerlendirilmesi
Self and significant other assessment of hearing device aided communication skills in the elderly with hearing loss
Didem Şahin, Figen Süren Başaran, Ayşe Gül Güven
PMID: 22663925  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.029  Sayfalar 153 - 159

OLGU SUNUMU
7.
Papiller tiroid karsinomunun temporooksipital kafatası metastazı: Olgu sunumu
Papillary thyroid carcinoma with metastasis to the temporooccipital skull: a case report
Ahmet Kutluhan, Gökhan Yalçıner, Kazım Bozdemir, Elif Özdemir, Behçet Tarlak, Akif Sinan Bilgen
PMID: 22663926  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.030  Sayfalar 160 - 163

8.
Sinonazal ekstranodal doğal katil/T-hücreli lenfoma: Olgu sunumu ve tedavideki son gelişmelerin gözden geçirilmesi
Sinonasal extranodal natural killer/T-cell lymphoma: a case report and review of recent developments in the management
Rabia Nergiz Dağoğlu, Öner Özdemir, Arzu Ergen, Fulya Yaman Ağaoğlu
PMID: 22663927  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.031  Sayfalar 164 - 171

9.
Steroide yanıt veren reküren siyaladenit şeklinde ortaya çıkan atipik seyirli parotis bezi lenfoması: Olgu sunumu
A parotid gland lymphoma presenting with steroid-responsive recurrent sialadenitis: a case report
Ahmet Köybaşıoğlu, Mustafa Çolak, Nalan Akyürek, Yusuf Kızıl, Utku Aydil
PMID: 22663928  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.032  Sayfalar 172 - 175

10.
Reküren glandüler odontojenik kist tedavisi
Recurrent glandular odontogenic cyst treatment
Sibel Turalı, Duygu Yazıcıoğlu, Kutay Caner Ergül, Nazife Tuba Telcioğlu, Hakan Alpay Karasu
PMID: 22663929  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.033  Sayfalar 176 - 180

11.
Maksiller sinüste progresif şişlik ve radyoopak kitle: Taş oluşumu
Progressive swelling and radiopaque mass in maxillary sinus: formation of stone
Nurhan Güler, Gonca Duygu
PMID: 22663930  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.035  Sayfalar 181 - 185

ENT-4315
12.
Parafarengeal bölgeden kaynaklanan dev mikst tümör
A giant mixed tumor originating from the parapharyngeal space
Selin Ünsaler, Bora Başaran, Kemal Değer
PMID: 22663931  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.036  Sayfalar 186 - 187

LookUs & Online Makale