E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 22 (4)

Cilt: 22  Sayı: 4 - 2012

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
İki taraflı vokal kord paralizili hastalarda CO2 lazer posteriyor kordotominin yaşam kalitesine etkisi
The effects of CO2 laser posterior cordotomy on quality of life in patients with bilateral vocal cord paralysis
Uygar Levent Demir, Murat Sertan Şahin, Hakan Coşkun
PMID: 22770252  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.037  Sayfalar 189 - 194

2.
Uykuda solunum bozukluğu olan hastalarda Epworth uykululuk skalası sonuçlarının polisomnografi bulguları ile uyumsuzluğu
Inconsistency of the Epworth sleepiness scale results with the polysomnography findings in patients with sleep-disordered breathing
Kürşat Murat Özcan, Talih Özdaş, Fatih Özdoğan, İbrahim Özcan, Ayşe Adin Selçuk, Serdar Ensari, Hüseyin Dere
PMID: 22770253  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.038  Sayfalar 195 - 199

3.
Parotis cerrahisi sonrası klinik bulgular ve Minör testi ile tanı konulan Frey sendromu insidansının karşılaştırılması
A comparison of incidence of Frey’s syndrome diagnosed based on clinical signs and Minor’s test after parotis surgery
Arzu Tuncel, Murat Karaman, Shahrouz Sheidaei, Arzu Tatlıpınar, Erkan Esen
PMID: 22770254  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.039  Sayfalar 200 - 206

4.
Açık kavite timpanomastoidektominin anatomik ve fonksiyonel sonuçları
Anatomical and functional results of open cavity tympanomastoidectomy
Yusuf Yalçın, Ömer Uğur, İbrahim Çukurova, Murat Gümüşsoy
PMID: 22770255  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.040  Sayfalar 207 - 213

5.
Homosistein, B12 vitamini ve folik asit düzeylerinin vertigo ile ilişkisi
The relationship of homocysteine, vitamin B12, folic acid levels with vertigo
Erdinç Aydın, Seda Türkoğlu Babakurban, Osman Nuri Özgirgin, Levent Naci Özlüoğlu
PMID: 22770256  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.041  Sayfalar 214 - 218

6.
Tiazidler hipertansif vertigo tedavisinde etkili olabilir mi? Ön çalışma
Are thiazides effective on hypertensive vertigo? A preliminary study
Esra Eryaman, Gökçen Gökcan, Ergün Parmaksız, Nurhan Özdemir Acar, Levent Naci Özlüoğlu
PMID: 22770257  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.042  Sayfalar 219 - 224

7.
Türkiye’nin kırsal bir bölgesinde erişkinlerde adenoid hipertrofi prevalansı
The prevalence of adenoid hypertrophy in adults in a rural area of Turkey
Zeliha Kapusuz, Mahmut Özkırış, Aylin Okur, Levent Saydam
PMID: 22770258  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.043  Sayfalar 225 - 227

OLGU SUNUMU
8.
Estesyonöroblastomda geç boyun metastazı: Olgu sunumu
Late neck metastasis in esthesioneuroblastoma: A case report
Murat Damar, Nermin Başerer, Selvinaz Özkara, Rasim Yılmazer
PMID: 22770259  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.044  Sayfalar 228 - 231

9.
Enflamatuvar nazal polipozis ile ilişkili bir respiratuvar epitelyal adenomatoid hamartom: Olgu sunumu
Respiratory epithelial adenomatoid hamartoma associated with inflammatory nasal polyposis: A case report
Öner Sakallıoğlu, Özgen Arslan Solmaz, Sertaç Düzer, Zeliha Kapusuz, Sultan Pehlivan
PMID: 22770260  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.045  Sayfalar 232 - 235

10.
İki taraflı parotis bezi ve nazofarenks yerleşimli senkronize Warthin tümörü
Syncronized Warthin’s tumor in bilateral parotid gland and nasopharynx
Oğuz Güçlü, Aslı Muratlı, Ozan Karatağ, Fevzi Sefa Dereköy, Ahmet Uludağ
PMID: 22770261  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.046  Sayfalar 236 - 240

11.
Boyun kitlesini taklit eden eksternal juguler ven kökenli hemanjiyom
Hemangioma arising from external jugular vein mimicking neck mass
Argün Ediz Yorgancılar, Vefa Kınış, Ramazan Gün, Salih Bakır, Musa Özbay, Faruk Meriç
PMID: 22770262  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.047  Sayfalar 241 - 244

12.
Proksimal trakea yerleşimli glomus tümörü: Olgu sunumu
Glomus tumor of the proximal trachea: A case report
İbrahim Çukurova, Demet Etit, Erdem Atalay Çetinkaya, Erhan Demirhan, Orhan Gazi Yiğitbaşı
PMID: 22770263  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.048  Sayfalar 245 - 248

LookUs & Online Makale