E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 22 (5)

Cilt: 22  Sayı: 5 - 2012

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Masseter kas hipertrofisinde botulinum toksin tip A uygulaması: Uzun dönem etkiler ve kalıcı iyileşme
The use of botulinum toxin type A in masseteric muscle hypertrophy: Long-term effects and lasting improvement
Barış Aydil, Bora Başaran, Selin Ünsaler, Yusufhan Süoğlu
PMID: 22991984  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.049  Sayfalar 249 - 253

2.
COX-2, ALOX12 ve iNOS genlerinin nazal polipozisteki rolü
The role of COX-2, ALOX12 and iNOS genes in nasal polyposis
Volkan Ergin, Akın Yılmaz, Fatih Çelenk, Sabri Uslu, Fikret İleri, Adnan Menevşe
PMID: 22991985  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.050  Sayfalar 254 - 258

3.
Melanom dışı malign cilt tümörlerinin rezeksiyonu sonrasındaki defektlerin lokal cilt flepleri ile onarımı: 57 olguluk hasta serisi
Local flap reconstruction of resected non-melanoma malignant skin tumors: A case series of 57 patients
Gürkan Kayabaşoğlu
PMID: 22991986  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.051  Sayfalar 259 - 266

4.
T1 glottik larenks kanserli hastalarda karotis koruyucu radyoterapi yaklaşımları konvansiyonel tekniklerin yerini alabilir mi?
Can carotid-sparing radiotherapy approaches replace with conventional techniques for the patients with T1 glottic laryngeal cancer?
Fatma Sert, Ömür Karakoyun-Çelik, Mustafa Adnan Esassolak
PMID: 22991987  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.052  Sayfalar 267 - 274

5.
Nazofarengeal/nazal tip NK/T lenfomaları: 23 olgunun analizi ve güncel literatür incelemesi
Nasopharyngeal/nasal type NK/T lymphoma: Analysis of 23 cases and current review of the literature
Yosra Ben Youssef, Iheb Bougmiza, Zahreddine Bouabid, Bechir Achour, Haifa Regaieg, Badreddine Sriha, Malek Belkadhi, Halima El Omri, Abderrahim Khelif
PMID: 22991988  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.053  Sayfalar 275 - 283

OLGU SUNUMU
6.
Sublabial yaklaşım ile eksize edilmiş apokrin hidrokistomu olgusu
A case of an apocrine hidrocystoma treated by sublabial approach
Halil Erdem Özel, Ayşegül Kaynar
PMID: 22991989  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.054  Sayfalar 284 - 287

7.
Parotis bezinde Warthin tümörü ile birliktelik gösteren sklerozan polikistik adenozis
Sclerosing polycystic adenosis of the parotid gland presenting with a Warthin tumor
Çiğdem Tokyol, Fatma Aktepe, Güler Şenyıldız Hastürk, Hüseyin Yıldız, Murat Cem Miman
PMID: 22991990  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.055  Sayfalar 288 - 292

8.
Tedaviye dirençli otitis media ile seyreden Wegener granülomatozu: Olgu sunumu
Wegener granulomatosis presenting as refractory otitis media: A case report
Gül Caner Mercan, Bahattin Mercan, İbrahim Çukurova
PMID: 22991991  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.056  Sayfalar 293 - 296

9.
Frontal sinüsün fibromiksomu
Fibromyxoma of the frontal sinus
Banu Atalay Erdoğan, Gökhan Altın, Mustafa Paksoy, Arif Şanlı, Sermin Kibar, Kayhan Başak
PMID: 22991992  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.057  Sayfalar 297 - 300

10.
Bir kunduracının maksiler sinüsünde tesadüfen saptanan asemptomatik metal yabancı cisimler (iki çivi)
Incidentally detected asymptomatic metal foreign bodies (two nails) in shoemaker’s maxillary sinus
Murat Enöz, Fırat Selvi, Hasan Mete İnançlı, Osman Sami Katırcıoğlu, Muhammet Acar
PMID: 22991993  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.058  Sayfalar 301 - 304

LookUs & Online Makale