E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 22 (6)

Cilt: 22  Sayı: 6 - 2012

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Oral kavite kanserlerinde klinik ve patolojik evrelemenin karşılaştırılması
Comparison of clinical and pathological staging in oral cavity cancers
Ersoy Doğan, Sülen Sarıoğlu, Emel Adalı, Hasan Oğuz Çetinayak, Taner Kemal Erdağ, Mustafa Cenk Ecevit, Enis Alpin Güneri, Ahmet Ömer İkiz
PMID: 23176693  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.059  Sayfalar 305 - 310

2.
Koklear implantasyonda revizyon cerrahisi
Revision surgery in cochlear implantation
Kadir Serkan Orhan, Mehmet Çelik, Bora Başaran, Murat Ulusan, Şenol Çomoğlu, Burak Karabulut, Yusufhan Süoğlu, Yahya Güldiken, Kemal Değer
PMID: 23176694  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.060  Sayfalar 311 - 318

3.
Primeri bilinmeyen baş boyun kanserleri tanısında pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografi incelemesinin histopatolojik sonuçlar ile ilişkisi
The correlation of positron emission tomography-computed tomography assessment with histopathological results in the diagnosis of head and neck cancer of unknown primary
İskender Emre İnan, Caner Kılıç, Ümit Tunçel
PMID: 23176695  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.061  Sayfalar 319 - 323

DENEYSEL ÇALIŞMA
4.
Pediyatrik septoplasti için masum bir yöntem arayışı: Tavşanlarda Cottle yöntemi, radyofrekans ve lazerin in vivo karşılaştırması
Seeking an innocent method for pediatric septoplasty: in vivo comparison of Cottle’s method, radiofrequency and laser in rabbits
İbrahim Çukurova, Hüseyin Kırşen, Gül Caner Mercan, Murat Gümüşsoy, Yücel Karaman, Ümit Bayol, Tuna İmamoğlu, Duygu Uzel
PMID: 23176696  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.062  Sayfalar 324 - 331

OLGU SUNUMU
5.
Acinetobacter baumannii: Derin boyun enfeksiyonunun nadir bir nedeni
Acinetobacter baumannii: A rare cause of deep neck infection
Vefa Kınış, Salih Bakır, Musa Özbay, Ediz Yorgancılar, İsmail Topçu, Alicem Tekin
PMID: 23176697  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.063  Sayfalar 332 - 336

6.
Orofarengeal tularemi: Olgu sunumu
Oropharyngeal tularemia: a case report
Fikret Şahin, Rıza Önder Günaydın
PMID: 23176698  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.064  Sayfalar 337 - 341

7.
Pott’s Puffy tümörünün balon sinüplasti ile tedavisi: Üç olgu sunumu
Treatment of Pott’s Puffy tumor with balloon sinuplasty: report of three cases
Kazım Bozdemir, Ahmet Kutluhan, Gökhan Yalçıner, Hüseyin Çetinayak, Akif Sinan Bilgen, Behçet Tarlak
PMID: 23176699  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.065  Sayfalar 342 - 347

8.
İntrakraniyal uzanım gösteren infratemporal fossanın sinoviyal sarkomu
Synovial sarcoma of the infratemporal fossa with intracranial extension
Hale Aslan, Mehmet Sinan Başoğlu, Nezahat Karaca Erdoğan, Türkan Rezanko Atasever, Erkan Kulduk, Sedat Öztürkcan, Hüseyin Katılmış
PMID: 23176700  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.066  Sayfalar 348 - 353

CERRAHI TEKNIK
9.
Modifiye bilobe alın flebi ile nazal rekonstrüksiyon
Nasal reconstruction by modified bilobed forehead flap
Ercan Akbay, Yaşar Çokkeser, Emre Karaoğlu
PMID: 23176701  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.067  Sayfalar 354 - 357

LookUs & Online Makale