E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 23 (4)

Cilt: 23  Sayı: 4 - 2013

DAVETLI DERLEME
1.
Rinoplastide greft materyallerinin kullanımı ve muhtemel komplikasyonları
The use and possible complications of graft materials in rhinoplasty
Kadir Serkan Orhan, Ayça Başkadem Yılmazer
PMID: 23834129  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.59852  Sayfalar 201 - 206

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Bikanaliküler silikon tüp entübasyonu ile endoskopik transkanaliküler multidiod lazer dakriyosistorinostomi sonuçlarımız
Our endoscopic transcanalicular multidiode laser dacryocystorhinostomy results through bicanalicular silicone tube intubation
Mehmet Özgür Zengin, Erdem Eren
PMID: 23834130  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.34735  Sayfalar 207 - 210

3.
Zigoma tripod ve izole ark kırıklarının Volkmann kemik kancası ile kapalı redüksiyonu
Closed reduction of zygoma tripod and isolated arch fractures with Volkmann bone hook
Özlem Ayşe Gündeşlioğlu, Çiğdem Özen, İrfan İnançlı, Lorenc Jasharrlari, Tuba Doldurucu, Zeynep Altuntaş, Mehmet Bekerecioğlu
PMID: 23834131  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.35467  Sayfalar 211 - 216

4.
Çocuklarda topical spreylerin allerjiye bağlı burun tıkanıklığı üzerindeki etkileri
Effects of topical sprays on allergy-induced nasal obstruction in children
Mehmet Yaşar, İsmail Önder Uysal, Emine Elif Altuntaş, Ömer Cevit, Suphi Müderris
PMID: 23834132  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.27132  Sayfalar 217 - 224

5.
Çocuklarda adenoidektominin ses ve konuşma fonksiyonu üzerine etkisinin değerlendirilmesi
An evaluation of the effects of adenoidectomy on voice and speech function in children
Medine Kara, Kayhan Öztürk, Bedri Özer
PMID: 23834133  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.09476  Sayfalar 225 - 231

OLGU SUNUMU
6.
Von Willebrand hastalığı olan bir olguda lingual hemanjiyom tedavisi
Management of lingual hemangioma in a case with von Willebrand disease
Erkan Eski, Elif Gamze Koçlu, Erdinç Aydın, Işıl Adadan Güvenç, Halit Üner
PMID: 23834134  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.16023  Sayfalar 232 - 234

7.
Sfenoid sinüs kaynaklı juvenil anjiyofibrom: Olgu sunumu
Juvenile angiofibroma originating from the sphenoid sinus: a case report
İbrahim Gürkan Keskin, Kadri İla
PMID: 23834135  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.22605  Sayfalar 235 - 238

8.
Aksesuvar parotis bezinin izole fibröz tümörü: Benzersiz bir olgu
Solitary fibrous tumor of the accessory parotid gland: a unique case
Tayfun Apuhan, Hans Iwenofu, Enver Özer
PMID: 23834136  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.42714  Sayfalar 239 - 241

9.
Nörofibromatöz tip 1 ile ilişkili olmayan bukkal bölgenin izole pleksiform nörofibromu
Solitary plexiform neurofibroma of the buccal region unassociated with neurofibromatosis type 1
Vefa Kınış, Musa Özbay, Salih Bakır, Ayşe Nur Keleş
PMID: 23834137  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.46320  Sayfalar 242 - 245

10.
Disfajiye neden olan benzersiz bir servikal osteokondrom olgusu
A unique case of cervical osteochondroma causing dysphagia
Ajay Gulati, Amit Mittal, Rikki Singal, Samita Gupta, Varun Garg
PMID: 23834138  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.41736  Sayfalar 246 - 248

LookUs & Online Makale