E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 23 (6)

Cilt: 23  Sayı: 6 - 2013

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Nazal polipoziste nonsteroid antienflamatuvar ilaç ile active gen-1 ekspresyon düzeyleri
Non-steroidal anti-inflammatory drug-activated gene-1 expression levels in nasal polyposis
Mehmet Düzlü, Volkan Ergin, Adnan Menevşe, Fikret İleri
PMID: 24283804  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.47700  Sayfalar 313 - 318

2.
Endoskopik sinüs cerrahisi sonrası etmoid sinüs mukozasındaki histopatolojik değişikliklerin değerlendirilmesi
An evaluation of histopathological changes in ethmoid sinus mucosa after endoscopic sinus surgery
Ümit Aydın, Altay Tolga Şentürk, Abdullah Durmaz, Fuat Tosun
PMID: 24283805  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.48753  Sayfalar 319 - 324

3.
Erken evre larenks karsinomunda konvansiyonel cerrahi ve transoral radyofrekans ablasyonunun histopatolojik sonuçlarının karşılaştırılması
A comparison of histopathological results of conventional surgery and transoral radiofrequency ablation in early stage laryngeal carcinoma
İbrahim Çukurova, Murat Gümüşsoy, Erdem Atalay Çetinkaya, Ahmet Sabit Oğuz, Orhan Gazi Yiğitbaşı, Demet Etit
PMID: 24283806  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.25238  Sayfalar 325 - 330

4.
Normal işiten yetişkinlerde orta kulak rezonans frekansı normatif değerleri
Normative values of middle ear resonance frequency in normal hearing adults
Rıza Korhan Sezin, Evren Hızal, Seyra Erbek, Levent Naci Özlüoğlu
PMID: 24283807  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.32391  Sayfalar 331 - 335

5.
Karotis cisim tümörlerinin cerrahi tedavisi
Surgical treatment of carotid body tumors
Fatih Arslan, Serkan Yılmaz, Fulya Özer, Çağatay Andıç, Tuba Canpolat, Haluk Yavuz, İsmail Yılmaz, Levent Naci Özlüoğlu
PMID: 24283808  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.28159  Sayfalar 336 - 340

OLGU SUNUMU
6.
Baş boyun alan enfeksiyonu ile Herpes Simpleks virüs birlikteliği
Head and neck space infection presenting with Herpes Simplex virus
Şerif Şamil Kahraman, Yaşar Çokkeser, Mehmet İhsan Gülmez, Mehmet Uğur İnan
PMID: 24283809  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.13007  Sayfalar 341 - 343

7.
Rinofima kökenli kütanöz anjiyosarkom
A cutaneous angiosarcoma arising from the rhinophyma
Serdar Düzgün, İlhan Pekdemir, Sedat Yılancı, Yağmur Yaprak Balı, Sinem Sıngın, Mehmet Tapan
PMID: 24283810  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.35556  Sayfalar 344 - 347

8.
Orofarenks kitlesinin nadir bir nedeni: İki taraflı aberan internal karotis arter
A rare cause of oropharyngeal mass: bilateral aberrant internal carotid artery
Rasim Yılmazer, Ayça Başkadem Yılmazer, Kadir Serkan Orhan, Murat Damar, Kemal Değer
PMID: 24283811  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.21548  Sayfalar 348 - 350

9.
Frontal sinüste nadir bir yabancı cisim: Silikon tüp
An unusual foreign body in frontal sinus: silicone tube
Musa Özbay, Ediz Yorgancılar, Vefa Kınış, Salih Bakır, Ramazan Gün, Bülent Agüloğlu, Faruk Meriç
PMID: 24283812  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.47135  Sayfalar 351 - 354

LookUs & Online Makale