E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 24 (1)

Cilt: 24  Sayı: 1 - 2014

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Staphylococcus aureus taşıyıcılığı üzerinde topical mometazon furoat burun spreyinin etkisi
The effect of topical mometasone furoate nasal spray on carriage of Staphylococcus aureus
Cahit Polat, Elif Bilge Uysal, Salim Yüce, İsmail Önder Uysal, Sema Koç
PMID: 24798432  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.70120  Sayfalar 1 - 5

2.
Vasküler kompresyon sendromları: 24 yıllık endoskop yardımlı mikrovasküler dekompresyon deneyimlerimiz
Vascular compression syndromes: our 24 year endoscope-assisted microvascular decompression experiences
Hakan Tutar, Vildan Baştürk Tutar, Yıldırım Ahmet Bayazıt, Nebil Göksu
PMID: 24798433  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.01205  Sayfalar 6 - 10

3.
İşitmesi normal olan ve işitme kaybı olan hastalarda tinnitus şiddet indeksi, tinnitus handicap envanteri ve distorsiyon ürünü otoakustik emisyonları ile tinnitus değerlendirmesi
Assessment of tinnitus with tinnitus severity index, tinnitus handicap inventory and distortion product otoacoustic emissions in patients with normal hearing and hearing loss
Alper Yenigun, Remzi Dogan, Fadlullah Aksoy, Servet Akyuz, Hakan Dabak
PMID: 24798434  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.60783  Sayfalar 11 - 16

4.
Septoplasti olgularında ameliyat sonrası antibiyotik kullanımı: Gerçekten gerekli mi?
Postoperative use of antibiotics in septoplasty cases: Is it really necessary?
Hasan Mermer, Mehmet Güven, Mahmut Sinan Yılmaz, Oğuz Karabay, Recep Kaymaz, Muhammet Yeniay
PMID: 24798435  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.50336  Sayfalar 17 - 20

DENEYSEL ÇALIŞMA
5.
Radyoaktif iyot verilen sıçanlarda tükürük bezleri üzerinde E vitaminin radyasyondan koruyucu etkisinin değerlendirilmesi
An evaluation of the radioprotective effect of vitamin E on the salivary glands of radioactive iodine in rats
Filiz Aydoğan, Hasan İkbal Atılgan, Gökhan Koca, Nihat Yumuşak, Emine Aydın, Murat Sadıç, Meliha Korkmaz, Salih Tuncal, Ethem Erdal Samim
PMID: 24798436  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.60234  Sayfalar 21 - 29

6.
Formalin fiksasyonu sonrası dil örneklerinde cerrahi sınır küçülmesinin değerlendirilmesi
Evaluation of shrinkage of surgical margins on tongue specimens following formalin fixation
Özgür Gökoğlu, Kerem Polat, Erdinç Aydın, İsmail Önder Uysal, Mansur Doğan, Ölem Işıksaçan Özen
PMID: 24798437  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.73554  Sayfalar 30 - 37

OLGU SUNUMU
7.
Palatal miyoklonus
Palatal myoclonus
Bilge Tuna, Mehmet Hamdi Şahan
PMID: 24798438  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.32858  Sayfalar 38 - 41

8.
Burun boşluğunun miyoepitelyal neoplazmı: Olağan dışı klinik tablo ile seyreden nadir bir tümör
Myoepithelial neoplasm of nasal cavity: an uncommon tumor presenting with an unusual clinical presentation
Anirban Ghosh, Somnath Saha, Sudipta Pal
PMID: 24798439  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.00243  Sayfalar 42 - 45

9.
Parotis bezinin hibrid karsinomu: Duktal karsinom ve miyoepitelyal karsinom
Hybrid carcinoma of the parotid gland: ductal carcinoma and myoepithelial carcinoma
Gamze Atay, Cavid Cabbarzade, Gökhan Gedikoğlu, Ali Şefik Hoşal
PMID: 24798440  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.03789  Sayfalar 46 - 49

10.
Normal yerleşimli tiroid bezi ile birlikte görülen submandibüler ektopik tiroid
Submandibular ectopic thyroid with normally located thyroid gland
Mahmut Sinan Yılmaz, Semra Aytürk, Mehmet Güven, Fatma Hüsniye Dilek
PMID: 24798441  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.41713  Sayfalar 50 - 53

11.
Forestier sendromu: Nadir bir disfaji nedeni
Forestier’s syndrome: a rare cause of dysphagia
Mahmut Özkırış, Aylin Okur, Zeliha Kapusuz, Levent Saydam
PMID: 24798442  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.53496  Sayfalar 54 - 57

LookUs & Online Makale