E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 24 (2)

Cilt: 24  Sayı: 2 - 2014

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
İşitme cihazına bağlanmış yeni transkütanöz kemik - Baha® Attract Sistemi: Türkiye’de ilk deneyim
A new transcutaneous bone anchored hearing device - the Baha® Attract System: the first experience in Turkey
Mete Iseri, Kadir Serkan Orhan, Ahmet Kara, Merve Durgut, Murat Öztürk, Murat Topdağ, Sebla Çalışkan
PMID: 24835899  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.45143  Sayfalar 59 - 64

2.
İzole alt konka hipertrofisi tedavisinde radyofrekans termal ablasyon tekniği etkinliğinin bilgisayarlı tomografi ve görsel analog ölçeği ile değerlendirilmesi
Evaluation of efficacy of radiofrequency thermal ablation technique by computed tomography and visual analog scale in treatment of isolated inferior turbinate hypertrophy
Mutlu Duran, Çağatay Han Ülkü, Demet Kıreşi
PMID: 24835900  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.20846  Sayfalar 65 - 73

3.
Timpanoplasti sonrası kulağın protüzyonu ve mastoid sargı kullanımı
Ear protrusion after tympanoplasty and the use of mastoid dressing
Erdoğan Okur, Orhan Kemal Kahveci, Murat Cem Miman, Hüseyin Yıldız, Abdullah Ayçiçek, Ali Altuntaş
PMID: 24835901  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.94758  Sayfalar 74 - 77

4.
Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile adenoid dokuda Helicobacter pylori tespiti
Detection of Helicobacter pylori in adenoid tissue by real-time polymerase chain reaction
Mustafa Kaymakçı, Mehtap Aydın, Selçuk Yazıcı, Özlem Sağır, Özer Erdem Gür, Murat Sayan
PMID: 24835902  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.28445  Sayfalar 78 - 82

5.
İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybında anti-ısı şok protein 70 ve paraoksonaz serum düzeylerinin prognostik değeri
Prognostic value of serum anti-heat-shock protein 70 and paraoxonase levels in idiopathic sudden sensorineural hearing loss
Sertaç Düzer, Hayrettin Cengiz Alpay, Dilara Kaman, Öner Sakallıoğlu, Şinasi Yalçın, İrfan Kaygusuz, Turgut Karlıdağ, Erol Keleş
PMID: 24835903  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.02603  Sayfalar 83 - 88

6.
Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongre bildirilerinin analizi ve yayımlanma oranları
Analysis and publication rate of the presentations at the Turkish National Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery meetings
Taner Kemal Erdağ, Mehmet Durmuşoğlu, Ali Oğuz Demir, Ersoy Doğan, Ahmet Ömer İkiz
PMID: 24835904  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.44520  Sayfalar 89 - 96

OLGU SUNUMU
7.
Lingual schwannom
Lingual schwannoma
Çağatay Han ÜLKÜ, Hilal Demir, Huri Sultan Yeşildemir, Hasan Esen
PMID: 24835905  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.79346  Sayfalar 97 - 99

8.
Temporal kemiğin primer intraosseöz hemanjiyomu
Primary intraoseous hemangioma of temporal bone
Sertaç Yetişer, Özlem Yapıcıer
PMID: 24835906  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.45452  Sayfalar 100 - 104

9.
Paranazal bölgenin çarpışma tümörleri: İki olgu sunumu
Collision tumors of the paranasal region: presentation of two cases
Sercan Göde, Raşit Midilli, Naim Ceylan, Taner Akalın, Ali Veral, Ahmet Varış, Bülent Karcı
PMID: 24835907  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.65882  Sayfalar 105 - 109

10.
Uyku apne sendromunda transoral robotik cerrahi
Transoral robotic surgery for sleep apnea syndrome
Çağatay Oysu, Aslı Ayşe Şahin Yılmaz, Serap Önder
PMID: 24835908  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.37043  Sayfalar 110 - 113

11.
Erişkinlerde çift taraflı koanal atrezi
Bilateral choanal atresia in adults
Salih Bakır, Musa Özbay, Vefa Kınış, Ramazan Gün, Ediz Yorgancılar
PMID: 24835909  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.29981  Sayfalar 114 - 117

NASIL YAPILIR?
12.
Baş boyun bölgesinin serbest flep rekonstrüksiyonlarının mikrodebrider yardımıyla işlevsel ve estetik yeniden biçimlendirilmesi
Functional and aesthetic recontouring of free flap reconstructions of the head and neck region with microdebrider
Barış Karakullukcu, Cecile M.C.A. Van Laarhoven, Ludi E. Smeele, Peter J.F.M. Lohuis
PMID: 24835910  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.16013  Sayfalar 118 - 122

LookUs & Online Makale