E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 24 (4)

Cilt: 24  Sayı: 4 - 2014

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
İzole alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans termal ablasyon tedavisinin nazal mukosilier klirens üzerine etkisi
Effect of radiofrequency thermal ablation treatment on nasal mucociliary clearance in patients with isolated inferior turbinate hypertrophy
Mutlu Duran, Çağatay Han Ülkü
doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.58998  Sayfalar 185 - 189

2.
Obstrüktif uyku apnesi sendromlu hastalarda rinomanometri sonuçlarının polisomnografi ve fizik muayene bulguları ile karşılaştırılması
Comparison of rhinomanometry results with polysomnography and physical examination findings in patients with obstructive sleep apnea syndrome
Ali Yüksel
doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.55381  Sayfalar 190 - 194

3.
Sık solunum yolu enfeksiyonu ve uzamış öksürük atakları olan çocuklarda küf duyarlılığı
Mold hypersensitivity in children with frequent respiratory tract infection and prolonged cough attacks
Özlem Naciye Şahin, Pınar Yaprak, Figen Gülen, Alp Korkut Perçin
doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.63644  Sayfalar 195 - 199

4.
Alerjinin cerrahi olarak tedavi edilen nazal polipozis prognozuna etkisi
The effect of allergy on prognosis of surgically treated nasal polyposis
Talih Özdaş, Utku Doğan, Kürşat Murat Özcan, Ayşe Adin Selçuk, Hüseyin Dere
doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.03371  Sayfalar 200 - 205

5.
Septoplastide burun tampon kullanımının cerrahi başarıya etkisi
Effects of nasal pack use on surgical success in septoplasty
Erkan Eşki, Işıl Adadan Güvenç, Evren Hızal, İsmail Yılmaz
doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.82160  Sayfalar 206 - 210

6.
Burun kanaması tedavisi: Durmuş kanamaya bir tıbbi girişim gerekir mi?
Epistaxis management: is medical intervention required for inactive epistaxis?
Mustafa Cenk Ecevit, Taner Kemal Erdağ, Seçil Uçar, Nesibe Sönmez Demiryoğuran, Ahmet Ömer İkiz, Özgür Karcıoğlu, Semih Sütay
doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.78642  Sayfalar 211 - 216

7.
Desloratadin monoterapisi veya desloratadin artı montelukast kombinasyonu ile tedavi edilen inatçı alerjik rinit hastalarının yaşam kalitesi
Quality of life in patients with persistent allergic rhinitis treated with desloratadine monotherapy or desloratadine plus montelucast combination
Banu Atalay Erdoğan, Arif Şanlı, Mustafa Paksoy, Gökhan Altın, Sedat Aydın
doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.48108  Sayfalar 217 - 224

OLGU SUNUMU
8.
Alt çenenin primer intraosseöz yassı hücreli karsinomu
Primary intraosseous squamous cell carcinoma of the mandible
Nesibe Gül Yüksel Aslıer, Taner Kemal Erdağ, Cenk Demirdöver, Sülen Sarıoğlu, Ahmet Ömer İkiz
doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.04900  Sayfalar 225 - 229

9.
Üç kardeşteki aynı nazal tip deformitesi
The same nasal tip deformity in three siblings
Emine Aydın, Filiz Aydoğan, Eren Taştan, Erhan Arslan, Yusuf Tunca
doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.32154  Sayfalar 230 - 232

10.
Kötü gidişli sialoblastom: Nadir bir olgu
Unfavorable sialoblastoma: a rare case
Ahu Senem Demiröz, Nuray Kepil, Sergülen Dervişoğlu
doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.29484  Sayfalar 233 - 236

11.
Sinonazal teratokarsinosarkom
Sinonasal teratocarcinosarcoma
Kadri Ila, Mete İşeri, Selvet Erdoğan, Gürkan Keskin, Kenan Koç, Bahar Müezzinoğlu
doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.50490  Sayfalar 237 - 241

12.
Üst çenede periferik ossifiye fibrom
Peripheral ossifying fibroma of maxilla
Duygu Erdem, Gökçe Aksoy Yıldırım
doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.80947  Sayfalar 242 - 246

LookUs & Online Makale