E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 24 (5)

Cilt: 24  Sayı: 5 - 2014

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans termal ablasyon yönteminin nazal mukosiliyer aktivite üzerine etkisi
The effect of radiofrequency thermal ablation method on nasal mucociliary activity in patients with inferior turbinate hypertrophy
Ali Osman Uz, Fethullah Kenar, Hüseyin Yıldız, Abidin Duran, Mustafa Said Tekin, Abdullah Ayçiçek
PMID: 25513866  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.25986  Sayfalar 247 - 253

2.
Tonsillektomi numunelerinin histopatolojik analizi: Güneydoğu Anadolu’dan bir rapor
Histopathological analysis of tonsillectomy specimens: a report from Southeastern Anatolia
İsa Özbay, Metehan Gençoğlu, Hasan Hüseyin Balıkçı, Cüneyt Kucur, Fatih Oğhan
PMID: 25513867  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.01700  Sayfalar 254 - 258

3.
Türkiye’nin kuzeybatısında endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan nazal polipli ya da polipsiz kronik rinosinüzit hastalarında alerjik fungal sinüzit yaygınlığı
Prevalence of allergic fungal rhinosinusitis among patients with chronic rhinosinusitis with or without nasal polyposis who underwent endonasal sinus surgery in northwestern Turkey
Deniz Demir, Yusufhan Süoğlu, Mehmet Güven, Mahmut Sinan Yılmaz
PMID: 25513868  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.24382  Sayfalar 259 - 264

4.
Süpüratif otitis media komplikasyonları: Gelişen bir ülke için zorluk
Complications of chronic suppurative otitis media: challenge for a developing country
Fazal I Wahid, Adil Khan, Iftikhar Ahmad Khan
PMID: 25513869  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.14477  Sayfalar 265 - 270

5.
Vokal fold paralizilerinde kalsiyum hidroksilapatit ile enjeksiyon larengoplasti sonuçları
Injection laryngoplasty outcomes in vocal fold paralysis using calcium hydroxylapatite
Pelin Koçdor, Özlem E Tulunay-uğur
PMID: 25513870  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.65807  Sayfalar 271 - 275

6.
Kronik öksürükte larengolojik muayenenin önemi
Importance of laryngologic examination in chronic cough
Arzu Tüzüner, Şule Demirci, Gülden Bilgin, Filiz Aydoğan, Ali Çağlı, Kürşat Murat Özcan, Erdal Samim
PMID: 25513871  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.06882  Sayfalar 276 - 282

7.
Yabancı cisim aspirasyonu: Acil bir havayolu durumu
Foreign body aspiration: an urgent airway condition
Burak Karabulut, Kadir Serkan Orhan, Murat Ulusan, Bora Başaran, Kemal Değer
PMID: 25513872  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.81542  Sayfalar 283 - 286

OLGU SUNUMU
8.
Leptomeningeal karsinomatozise bağlı iki taraflı ani sensörinöral işitme kaybı: Olgu sunumu ve derleme
Bilateral sudden sensorineural hearing loss caused by leptomeningeal carcinomatosis: case report and review
Murat Öztürk, Kadri İla, Cihan Düzgöl, Gür Akansel, Ahmet Almaç
PMID: 25513873  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.37029  Sayfalar 287 - 291

9.
İki taraflı süperior konka bülloza: Gözden kaçan nadir bir olgu
Bilateral superior concha bullosa: a rare case overlooked
Turhan San, Barış Erdoğan, Bülent Taşel
PMID: 25513874  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.52385  Sayfalar 292 - 294

10.
Mandibüler kondil çıkığı ve kırığı olmaksızın glenoid fossa kırığı: İki olgu sunumu
Fracture of the glenoid fossa without mandibular condylar dislocation or fracture: two case reports
Murat Şahan, Serhan Derin, Halil Beydilli, Neşet Çullu
PMID: 25513875  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.46244  Sayfalar 295 - 298

11.
Boyunda dev desmoid tümör
Giant desmoid tumor in the neck
Yüksel Toplu, Namık Öztanır, Zekeriya Çetinkaya, Aydın Koç, Ahmet Kızılay
PMID: 25513876  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.88724  Sayfalar 299 - 302

DERLEME
12.
Tinnitusun psikosomatik değerlendirilmesinde kullanılan anket yöntemleri
Questionnaire methods used in the psychosomatic evaluation of tinnitus
Oğuz Kadir Eğilmez, M. Tayyar Kalcıoğlu, Numan Kökten
PMID: 25513877  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.58219  Sayfalar 303 - 310

LookUs & Online Makale