E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 24 (6)

Cilt: 24  Sayı: 6 - 2014

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Hava yolu uyaranına karşı verilen yanıtta oküler vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller: Sağlıklı erişkinlerde klinik uygulama
Ocular vestibular evoked myogenic potentials in response to air conducted stimuli: clinical application in healthy adults
Seyra Erbek, Evren Hızal, Selim Sermed Erbek, Levent Naci Özlüoğlu
PMID: 25547743  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.42027  Sayfalar 311 - 315

2.
Tükürük bezi kanserli olgularda ameliyat sonrası radyoterapi sonuçlarımız
Our results of postoperative radiation therapy in patients with salivary gland cancer
Candan Demiroz Abakay, Kadriye Şahintürk, Ali Türk, Lütfi Özkan, Afşin Özmen
PMID: 25547744  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.00344  Sayfalar 316 - 323

3.
Müzik bölümü giriş sınavında başarılı olan öğrencilerin fonotogram (Voice Range Profile) ile değerlendirilmesi
Evaluation of music department students who passed the entrance exam with phonetogram (Voice Range Profile)
Çağıl Gökdoğan, Ozan Gökdoğan, Esra Şahin, Metin Yılmaz
PMID: 25547745  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.09068  Sayfalar 324 - 329

4.
Kronik otitis media tedavisinde transkanal endoskopik timpanoplasti
Transcanal endoscopic tympanoplasty in the treatment of chronic otitis media
Özgür Sürmelioğlu, Süleyman Özdemir, Özgür Tarkan, Ülkü Tuncer
PMID: 25547746  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.93270  Sayfalar 330 - 333

5.
İşitme kaybı olmayan çocuklarda adenoid hipertrofisinin timpanometrik bulgulara etkisi
The effect of adenoid hypertrophy on tympanometric findings in children without hearing loss
Ceren Günel, Barış Ermişler, H.sema Başak
PMID: 25547747  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.50024  Sayfalar 334 - 338

6.
Total larenjektomi sonrası ses restorasyonu için provox 2 kullanımı
Provox 2 use for voice restoration after total laryngectomy
Caner Kılıç, Ümit Tunçel, Ela Cömert
PMID: 25547748  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.63497  Sayfalar 339 - 343

OLGU SUNUMU
7.
Radyoterapinin nadir bir geç komplikasyonu: İki taraflı reküren larengeal sinir paralizisi
A rare late complication of radiation therapy: bilaterally recurrent laryngeal nerve paralysis
Bora Başaran, Selin Ünsaler, K. Serkan Orhan, Ö. Erkan Kıyak
PMID: 25547749  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.06926  Sayfalar 344 - 348

8.
İki taraflı frontal sinüs kaynaklı inverted papillom
Bilateral inverted papilloma originating from the frontal sinus
İbrahim Gürkan Keskin, Murat Topdağ, Kadri İla, Deniz Özlem Topdağ, Murat Öztürk
PMID: 25547750  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.01328  Sayfalar 349 - 353

9.
Sfenoid sinüs yokluğu
Sphenoid sinus agenesis
Serdar Baylançiçek, Mehmet Erdem Yıldız, Mehmet Emre Üstündağ
PMID: 25547751  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.56255  Sayfalar 354 - 356

10.
Bifid alt konka: İki olgu sunumu
Bifid inferior turbinate: a report of two cases
Mahmut Sinan Yılmaz, Mehmet Güven, Öznur Akidil, Gürkan Kayabaşoğlu
PMID: 25547752  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.65624  Sayfalar 357 - 360

11.
Nazal vestibülde anjiokeratom: Olgu sunumu
Angiokeratoma of the nasal vestibule: a case report
Murat Öztürk, Selvet Erdoğan, Ahmet Kara, Fatih Sarı
PMID: 25547753  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.75983  Sayfalar 361 - 363

12.
Nazoorofarenks ve larenksi tutan nazal tip doğal katil T hücreli lenfoma
Nasal type natural killer T-cell lymphoma involving nasooropharynx and larynx
Serap Köybaşı, Sinan Seyhan, Yusuf Özgür Biçer, Ayşegül Üner, Aysun Yeşilırmak
PMID: 25547754  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.86619  Sayfalar 364 - 367

LookUs & Online Makale