E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 25 (1)

Cilt: 25  Sayı: 1 - 2015

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Türk nüfusunda presbiakuzinin odiogram konfigürasyonuna göre etyolojik sınıflandırılması
Etiological classification of presbycusis in Turkish population according to audiogram configuration
Kamil Hakan Kaya, Arzu Karaman Koç, Ibrahim Sayın, Selçuk Güneş, Sinan Canpolat, Baver Şimşek, Fatma Tülin Kayhan
PMID: 25934399  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.10179  Sayfalar 1 - 8

2.
Sinonazal inverted papillom ve ilişkili durumların pozitron emisyon tomografi ile değerlendirilmesi: Bir prospektif klinik çalışma
Positron emission tomography evaluation of sinonasal inverted papilloma and related conditions: a prospective clinical study
İsmail Yılmaz, Mehmet Reyhan, Tuba Canpolat, Cuneyt Yilmazer, Alper Nabi Erkan, Mehmet Yasar, Volkan Akdogan, Levent N. Ozluoglu
PMID: 25934400  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.45212  Sayfalar 9 - 15

3.
Tıkayıcı uyku apne sendromu olan çocuklarda ortalama trombosit hacmi ve ortalama trombosit hacminin trombosit sayısına oranının değerlendirilmesi
Evaluation of mean platelet volume and its ratio over platelet count in children with obstructive sleep apnea syndrome
Harun Soyalıç, Battal Tahsin Somuk, Serkan Doğru, Levent Gürbüzler, Göksel Göktaş, Ahmet Eyibilen
PMID: 25934401  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.28863  Sayfalar 16 - 21

4.
Kronik otitis media ve cerrahisi sonucunda görülen iç kulak değişikliklerinin klinik değerlendirmesi
Clinical evaluation of inner ear changes as result of chronic otitis media and its surgery
Çiğdem Kalaycık Ertugay, Semra Külekçi, Barış Naiboğlu, Ömer Çağatay Ertugay, Kerem Sami Kaya, Shahrouz Sheidaei, Çağatay Oysu
PMID: 25934402  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.36048  Sayfalar 22 - 27

5.
Parotidektomi sırasında monitörizasyon ile ameliyat sonrası fasiyal sinir fonksiyonu öngörülebilir mi?
Is it possible to predict postoperative facial nerve function by monitorization during parotidectomy
Kerem Öztürk, Sercan Göde, Gülce Gürsan, Tayfun Kirazlı
PMID: 25934403  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.90699  Sayfalar 28 - 31

6.
İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Examination of relationship between level of hearing and written language skills in 10-14-year-old hearing impaired children
Nedim Turğut, Turgut Karlıdağ, Figen Başar, Şinasi Yalçın, İrfan Kaygusuz, Erol Keleş, Ömer Faruk Birkent
PMID: 25934404  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.82687  Sayfalar 32 - 38

7.
İnkus uzun kol defektlerinin hidroksiapatit kemik çimento ile onarımı
Repair of incus long arm defects by hydroxyapatite bone cement
Yüksel Olgun, Ercan Pınar, Abdülkadir Imre, Haydar Kazım Önal, Hale Aslan, Düzgün Ateş
PMID: 25934405  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.91297  Sayfalar 39 - 42

OLGU SUNUMU
8.
Farklı morfolojiye sahip sinonasal paraganliyom olgusu: Dokuz yıllık takip
A case of sinonasal paraganglioma with a different morphology: nine-year follow-up
Salih Aydın, Burak Karabulut, Kemal Serkan Orhan, Işın Kılıçaslan, Kemal Değer
PMID: 25934406  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.04568  Sayfalar 43 - 45

9.
Kimura hastalığında atipik tablo
Atypical presentation in Kimura’s disease
Ömer Bayır, Tuğba Karagöz, Emel Çadallı Tatar, Ali Özdek, Ünsal Han, Güleser Saylam, Mehmet Hakan Korkmaz
PMID: 25934407  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.70750  Sayfalar 46 - 50

10.
Sinonazal boşluğu dolduran intrakraniyal uzanımlıdev osteom: Nadir bir olgu
Giant osteoma with intracranial extension filling sinonasal cavity: a rare case
Merve Gürsoy, Nezahat Karaca Erdoğan, Fatih Dağ, Mehmet Sinan Başoğlu, Türkan Rezanko Atasever
PMID: 25934408  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.42078  Sayfalar 51 - 55

11.
Olağan dışı büyük tükürük bezi taşı
Unusually large submandibular gland stone
Aws Adel Al hussona
PMID: 25934409  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.88261  Sayfalar 56 - 58

DERLEME
12.
Koku fonksiyonunun subjektif değerlendirilmesi
Subjective assessment of olfactory function
Cenk Evren, Volkan Bilge Yiğt, Fikret Çınar
PMID: 25934410  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.27136  Sayfalar 59 - 64

LookUs & Online Makale