E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 25 (2)

Cilt: 25  Sayı: 2 - 2015

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Miringo-/timpanoplasti sonrası farklı greft materyalleri üzerinde miringoskleroz gelişiminin araştırılması
Investigation of myringosclerosis development in different grafting materials after myringo-/tympanoplasty
Tolgahan Catli, Cagri Celik, Emine Demir, Harun Gur, Taskin Tokat, Levent Olgun
PMID: 25935055  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.10170  Sayfalar 65 - 69

2.
İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybında işitmenin iyileşmesinde başlangıçtan tedaviye kadar geçen süre prognostic bir belirteç midir?
Is the time from the onset to the treatment a prognostic indicator for hearing recovery in idiopathic sudden sensorineural hearing loss?
İsmail Önder Uysal, Togay Müderris, Kerem Polat, Salim Yüce, Sefa Gültürk
PMID: 25935056  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.53138  Sayfalar 70 - 76

3.
Ani işitme kaybında çoklu tedavi yaklaşımın etkinliği
Efficacy of multimodality approach to sudden hearing loss
Barış Naiboğllu, Semra Külekçi, Mehmet Sürmeli, Ayşegül Verim, Çiğdem Kalaycık Ertugay, Önder Ihvan, Lütfü Şeneldir, Sema Zer Toros
PMID: 25935057  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.65768  Sayfalar 77 - 81

4.
Onodi hücresi transsfenoidal hipofiz cerrahisinde sella ekspojurunu kısıtlar mı?
Does Onodi cell limit the exposure of sella during transsphenoidal pituitary surgery?
Abdulkadir İmre, Ercan Pınar, Nurullah Yuceer, Murat Songu, Yüksel Olgun, İbrahim Aladağ
PMID: 25935058  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.57255  Sayfalar 82 - 86

5.
Bell paralizili hastalarda fasiyal kanal dehissans oranları
The incidence of facial canal dehiscence in Bell’s palsy patients
Şule Demirci, Aydın Kurt, Arzu Tüzüner, Ethem Erdal Samim, Refik Çaylan
PMID: 25935059  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.53533  Sayfalar 87 - 91

6.
Gebelikte koku fonksiyon değişiminin değerlendirilmesi
Evaluation of smell function changes in pregnancy
Aylin Gül, Beyhan Yılmaz, Songül Karababa, Selin Fulya Tuna, Fazıl Emre Özkurt, Neval Yaman Yörük, İsmail Topçu
PMID: 25935060  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.89588  Sayfalar 92 - 96

7.
Nazal polipte yeni öngörücü parametreler: Nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı
New predictive parameters of nasal polyposis: neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio
Doğan Atan, Kürşat Murat Özcan, Sabri Köseoğlu, Aykut İkincioğulları, Mehmet Ali Çetin, Serdar Ensari, Hacı Hüseyin Dere
PMID: 25935061  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.01947  Sayfalar 97 - 101

8.
Derin boyun enfeksiyonunun klinik özellikleri: 77 hastanın analizi
Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients
Engin Umut Sakarya, Erkan Kulduk, Onur Gündoğan, Fatih Kemal Soy, Rıza Dündar, Ahmet Erdem Kılavuz, Can Özbay, Erdem Eren, Abdulkadir Imre
PMID: 25935062  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.76500  Sayfalar 102 - 108

9.
Burunda yabancı cisim: 130 hastanın değerlendirilmesi
Nasal foreign bodies: an analysis of 130 patients
Mehmet Memiş, Ethem İlhan, Selim Ulucanlı, Hüseyin Yaman, Ender Güçlü
PMID: 25935063  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.48752  Sayfalar 109 - 112

OLGU SUNUMU
10.
Eşlik eden tüberküloz mediastinal lenfadenopati ile birlikte larengeal leiomiyosarkom
Laryngeal leiomyosarcoma with coexistent tuberculous mediastinal lymphadenopathy
Nesibe Gül Yüksel Aslıer, Ersoy Doğan, Sülen Sarıoğlu, Ahmet Ömer İkiz
PMID: 25935064  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.82335  Sayfalar 113 - 117

11.
Delici boyun travması nedeniyle iki taraflı hipofarengeal perforasyonlar
Bilateral hypopharyngeal perforations caused by penetrating trauma to the neck
Gül Özbilen Acar, Muhammet Tekin, Mehmet Karataş, Osman İlkay Özdamar
PMID: 25935065  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.68335  Sayfalar 118 - 121

12.
İdiopatik spontan tonsil kanaması
İdiopathic spontaneous tonsillar hemorrhage
Alper Köycü, Selim Sermed Erbek, Hatice Seyra Erbek, Fatih Boyvat
PMID: 25935066  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.34438  Sayfalar 122 - 125

13.
Nadir bir yutkunma güçlüğü nedeni: Enfekte trakeal divertikül
A rare cause of odynophagia: infected tracheal diverticulum
Neslin Şahin, Aynur Solak, Berhan Genc
PMID: 25935067  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.81205  Sayfalar 126 - 130

LookUs & Online Makale