E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 25 (4)

Cilt: 25  Sayı: 4 - 2015

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Nazal polipozisli hastaların nötrofil/lenfosit oranı ve eozinofil/lenfosit oranı ile değerlendirilmesi
Assessment of patients with nasal polyposis by the neutrophil-to-lymphocyte ratio and eosinophil-to-lymphocyte ratio
Alper Yenigün
doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.10734  Sayfalar 193 - 199

2.
Türkiye’de Konya ilinin kırsal kesimlerinde okul çağındaki çocuklarda efüzyonlu otitis media prevalansı
Prevalence of otitis media with effusion among school age children in rural parts of Konya province, Turkey
Yasin Kürsad Varsak, Zuhal Gül, Mehmet Akif Eryılmaz, Hamdi Arbağ
doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.01979  Sayfalar 200 - 204

3.
Paratiroid adenomlarda paratiroid sintigrafi ve minimal invaziv cerrahi
Parathyroid scintigraphy and minimal invasive surgery in parathyroid adenomas
Murat Haluk Özkul, Melek Uyar, Özlem Bayram, Burak Dikmen
doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.33678  Sayfalar 205 - 213

4.
Özofagusta yabancı cisim takılması: 2003-2013 Tuzla, Kulak-Burun-Boğaz Kliniğinde deneyimler
Foreign body impaction in esophagus: experiences at Ear-Nose-Throat Clinic in Tuzla, 2003-2013
Sekib Umihanic, Fuad Brkic, Sefika Umihanic, Samir Hodzic
doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.47640  Sayfalar 214 - 218

5.
Uyku bruksizmine bağlı tinnitusun yaşam kalitesi üzerine etkileri
Effects of sleep bruxism related tinnitus on quality of life
Ziya Saltürk, Erdinç Özçelik, Tolgar Lütfi Kumral, Ozan Çakır, Şeref Kasımoğlu, Yavuz Atar, Güven Yıldırım, Güler Berkiten, Ayşe Enise Göker, Yavuz Uyar
doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.99810  Sayfalar 219 - 223

6.
Pediatrik kolesteatomda cerrahi tedavi sonuçlarımız
Our surgical treatment results in pediatric cholesteatoma
M Volkan Akdoğan, Evren Hızal, Serkan Yılmaz, Haluk Yavuz, Cüneyt Yılmazer, Tuba Canpolat, İsmail Yılmaz, Levent N. Özlüoğlu
doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.98123  Sayfalar 224 - 228

OLGU SUNUMU
7.
Dış kulak yolunda büyük bir schwannoma: Nadir bir olgu
A large schwannoma of external auditory canal: an unusual case
Satvinder Singh Bakshi, Kiruba Shankar, Pradipta Kumar Parida
doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.43402  Sayfalar 229 - 231

8.
Lenf nodu metastazlı baş ve boynun çoklu primer malign paragangliyoması
Multiple primary malignant paraganglioma of the head and neck with lymph node metastasis
Sertaç Yetişer, Saime Ramadan
doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.06432  Sayfalar 232 - 236

9.
Larenkste olağandışı yabancı cisim: Bir arı
Unusual foreign body in the larynx: a bee
Ethem İlhan, Handan Yaman, Burhan Dost, Gökçe Akman Köse, Hüseyin Yaman
doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.85451  Sayfalar 237 - 239

10.
Nazal kavitede nadir bir kitle: Reküren glomanjioperisitom
An unusual mass of nasal cavity: recurrent glomangiopericytoma
Ozan Gökdoğan, Beyhan Demirhan, Ahmet Köybaşıoğlu, Fikret İleri
doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.43433  Sayfalar 240 - 244

11.
Dış kulağın malign ekrin spiradenoması
Malignant eccrine spiradenoma of the external ear
Yusuf Özgür Biçer, Serap Köybaşı, Erkan Tezcan, Fahri Yılmaz
doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.53189  Sayfalar 245 - 248

12.
Mukoselin eşlik ettiği Cedecea davisae nedeniyle gelişen atrofik rinit
Atrophic rhinitis caused by Cedecea davisae with accompanying mucocele
Ömer Bayır, Gökçe Aksoy Yıldırım, Güleser Saylam, Elvan Yüksel, Ali Özdek, Mehmet Hakan Korkmaz
doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.93265  Sayfalar 249 - 253

LookUs & Online Makale