E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 25 (5)

Cilt: 25  Sayı: 5 - 2015

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Kronik süpüratif otitis medialı hastalarda kolesteatom ve granülasyon dokusu ayrımında difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin önemi
Importance of diffusion weighted magnetic resonance imaging at differentiation of cholesteatoma and granulation tissue in patients with chronic suppurative otitis media
Göksel Tuzcu, Aytül Hande Yardımcı, Önder Turna, Reyyan Elif Goner, Engin Acıoğlu
PMID: 26476512  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.25675  Sayfalar 255 - 265

2.
Septoplasti sonrası nazal tamponun çıkarılmasının hastaların anksiyetesi üzerindeki etkileri
Influence of nasal pack removal on patients’ anxiety after septoplasty
Caner Şahin, Hatice İmer Aras
PMID: 26476513  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.93609  Sayfalar 266 - 270

3.
Kronik vestibüler disfonksiyonu olan hastalar için bir “Vertigo Konseyi Tanı Anketi”nin oluşturulması ve güvenirlik testi: Ön çalışma
Establishment and reliability test of a “Vertigo Council Diagnosis Questionnaire” for patients with chronic vestibular dysfunction: preliminary study
Hale Karapolat, Neşe Çelebisoy, Figen Gökçay, Cem Bilgen, Gulnur Ozgen, Sercan Gode, Tayfun Kirazlı
PMID: 26476514  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.08216  Sayfalar 271 - 274

4.
Tamponsuz septoplasti: fonksiyonel sonuç ve komplikasyonlar
Pack free septoplasty: functional outcomes and complications
Erkan Eşki, İsmail Yılmaz
PMID: 26476515  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.01879  Sayfalar 275 - 278

5.
Motokros yarışçıları arasında benign paroksismal pozisyonel vertigo prevalansı: Olgu kontrollü çalışma
Prevalence of benign paroxysmal positional vertigo among motocross racers: a case-control study
Deniz Hancı, Hüseyin Altun
PMID: 26476516  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.90922  Sayfalar 279 - 283

6.
Belirgin nazal septal deviasyonların 24 saat ritim Holter bulgularına etkisi
Impact of markedly nasal septal deviation on 24-hour rhythm Holter findings
Serhan Derin, Fatih Akın, Murat Şahan, İbrahim Altun, Cem Şahin, Sultan Şevik Eliçora
PMID: 26476517  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.35682  Sayfalar 284 - 288

7.
Trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacminin tıkayıcı uyku apne sendromu ile ilişkisi
The relationship between platelet count and mean platelet volume with obstructive sleep apnea syndrome
Doğan Atan, Fatma Cemre Sazak Kundi, Kürşat Murat Özcan, Hüseyin Dere
PMID: 26476518  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.47427  Sayfalar 289 - 294

OLGU SUNUMU
8.
Rino-orbito-serebral mukormikozis: Literatür eşliğinde iki olgu sunumu
Rhino-orbito-cerebral mucormycosis: two case reports in the light of the literature
Medine Kara, Halil Erdoğan, Tolgahan Toroslu, Alper Akçalı, Müşerref Tatman Okun, Mustafa Reşorlu, Fevzi Sefa Dereköy
PMID: 26476519  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.45649  Sayfalar 295 - 301

9.
Aksesuar parotis bezinin adenoid kistik karsinomu
Adenoid cystic carcinoma of the accessory parotid gland
Deniz Baklacı, Volkan Güngör, Müge Özcan, Yavuz Fuat Yılmaz, Adnan Ünal, Aysel Çolak
PMID: 26476520  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.45467  Sayfalar 302 - 305

10.
Nadir bir insidental submandibüler kist hidatik
A rare, incidental submandibular hydatid cyst
Murat Doğan, Halil Polat, Ömer Ayyıldız, Mustafa Güreli
PMID: 26476521  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.04317  Sayfalar 306 - 309

11.
Kandida enfeksiyonuna eşlik eden hyoid osteoradyonekrozu
Hyoid osteoradionecrosis accompanied by candida infection
Güler Yavaş, Gonca Kara Gedik, Bahar Çolpan, Özlem Ata, Kayhan Öztürk, Oktay Sarı
PMID: 26476522  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.59219  Sayfalar 310 - 314

12.
Dilde submukozal yerleşimli schwannom
Submucosal lingual schwannoma
Bülent Ulusoy, Kazım Bozdemir, Elif Ersoy Çallıoğlu, Ahmet Kutluhan, Mehmet Hakan Korkmaz
PMID: 26476523  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.06641  Sayfalar 315 - 318

LookUs & Online Makale