E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 25 (6)

Cilt: 25  Sayı: 6 - 2015

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Transoral versus transcervical approach to submandibular gland: techniques and outcomes
Submandibüler beze transservikale kıyasla transoral yaklaşım: Teknik ve sonuçlarımız
İbrahim Çukurova, İlker Burak Arslan, Suphi Bulğurcu, Erhan Demirhan
PMID: 26572174  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.04207  Sayfalar 319 - 323

2.
Nazal ostetomi komplikasyonlarını önlemede yeni bir yöntem: Lateral duvarlar ve septumdan karşılıklı geçen matres sütür
A novel method to prevent complications of nasal osteotomy: matress suture which traverses lateral walls and septum
Zulfukar Ulas Bali, Emin Sir, Anvar Ahmedov, Levent Aydemir, Melike Gungor, Alper Aksoy
PMID: 26572175  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.16870  Sayfalar 324 - 328

3.
Parotis bezi pleomorfik adenomları ve Warthin tümörlerinin sonoelastografi, B-mod sonografi ve renkli Doppler sonografi bulguları
Sonoelastography, B-mode sonography, and color Doppler sonography findings of pleomorphic adenomas and Warthin tumors of parotid gland
Hasan Yerli, Erkan Eski
PMID: 26572176  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.78861  Sayfalar 329 - 336

4.
Dental implant cerrahisinden önce ve sonra vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller
Vestibular-evoked myogenic potentials before and after dental implant surgery
Ayça Eltaf Özbal Koç, Kagan Deniz, Seyra Erbek
PMID: 26572177  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.27576  Sayfalar 337 - 342

5.
Tıkayıcı uyku apne sendromunda ortalama trombosit hacminin hastalık şiddetinde rolü var mıdır?
Mean platelet volume play a role in disease severity in patients with obstructive sleep apnea syndrome?
Erkan Esen, Fatih Ozdogan, Halil Erdem Ozel, Zahide Yılmaz, Turgut Yuce, Serdar Baser, Selahattin Genc, Adin Selcuk
PMID: 26572178  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.79477  Sayfalar 343 - 345

6.
Parotis bezi malign lenfomalarında tanı ve tedavi
Diagnosis and treatment of malignant lymphomas of parotid gland
Neslihan Yaprak, İsmail Cem Temel, Alper Tunga Derin, Kenan Güney
PMID: 26572179  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.98254  Sayfalar 346 - 349

OLGU SUNUMU
7.
Gebelikte diferansiye tiroid kanseri cerrahisi ve anestezi ilkeleri: Üç olgu sunumu
The principles of differentiated thyroid cancer surgery and anesthesia in pregnancy: three case reports
Ömer Bayır, Reyhan Polat, Güleser Saylam, Bülent Öcal, Erman Çakal, Tuncay Delibaşı, Mehmet Hakan Korkmaz
PMID: 26572180  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.85530  Sayfalar 350 - 356

8.
Lipoid proteinozis (Urbach-Wiethe Hastalığı)
Lipoid proteinosis (Urbach-Wiethe’s Disease)
Hatice Karaman, Işın Soyuer, İsmail Külahcı, Nursen Tatlışen
PMID: 26572181  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.70962  Sayfalar 357 - 360

9.
Aberan parafarengeal internal karotis arter: Olgu serisi
Aberrant parapharyngeal internal carotid artery: a case series
Sabuhi Jafarov, Serhat Inan, Erdinç Aydın
PMID: 26572182  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.37605  Sayfalar 361 - 366

DERLEME
10.
Kondiler hiperplazinin terminolojisi ve sınıflandırılması: İki olgu sunumu ve derleme
Terminology and classification of condylar hyperplasia: Two case reports and review
Hümeyra Özge Yılancı, Nursel Akkaya, Murat Özbek
PMID: 26572183  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.08068  Sayfalar 367 - 374

EDITÖRE MEKTUP
11.
Open versus robotic thyroidectomy: is it really a controversial choice?
Giuseppe Caruso, Maria Carla Spinosi, Jacopo Cambi, Francesco Maria Passali, Luisa Bellussi, Desiderio Passali
PMID: 26572184  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.49035  Sayfalar 375 - 376

LookUs & Online Makale