E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 26 (3)

Cilt: 26  Sayı: 3 - 2016

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Adenotonsiller hipertrofisi olan okul öncesi çocuklarda gelişimsel gecikmeler
Developmental delays in preschool children with adenotonsillar hypertrophy
Erkan Soylu, Nusret Soylu, Cahit Polat, Öner Sakallıoğlu, Ömer Uçur, Gökçe Bozdoğan
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.42724  Sayfalar 126 - 134

2.
Jüvenil nazofarengeal anjiofibrom: Üçüncü basamak bir merkezdeki 10 yıllık deneyim
A juvenile nasopharyngeal angiofibroma: our 10-year experience in a tertiary centre
Bayram Şahin, Şenol Çomoğlu, Said Sönmez, Beldan Polat, Kemal Değer
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.85666  Sayfalar 135 - 142

3.
Türkiye’de kulak burun boğaz tezlerinin hakemli dergilerde yayımlanma oranları
Publication rates of otolaryngology theses from Turkey in peer-reviewed journals
M Tayyar Kalcıoğlu, Oğuz Kadir Eğilmez, Servet Karaca, Fatih Mehmet Hanege, Yavuz İleri
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.63626  Sayfalar 143 - 151

4.
Septoplasti sonrası burun içi tamponların karşılaştırmalı çalışması: Hastanın konforu, kanama ve kabuk veya şinesi oluşumu açısından önem arz eder mi?
A comparative study on nasal packing after septoplasty: does it matter in terms of patient comfort, bleeding, and crust or synechia formation?
Ayça E. Özbal Koç, Seda Türkoğlu Babakurban, Sermin Sayan Kibar, Fuat Büyüklü
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.62444  Sayfalar 152 - 158

5.
Total tıkayıcı burun tamponu nazal cerrahi sonrası anesteziden derlenme sırasında erken solunum sıkıntısı riskini artırır mı?
Do totally occlusive nasal packs after nasal surgery increase the risk of immediate respiratory distress during recovery from anesthesia?
Melih Çayönü, Dursun Fırat Ergül, Mehmet Çelik, Funda Durmaz, Arif Hikmet Çatakoğlu, Mustafa Erdoğan
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.04307  Sayfalar 159 - 163

DENEYSEL ÇALIŞMA
6.
Deneysel postnatal hipotiroidinin larenkse etkisi: Tiroid hormon reseptörleri değişiyor mu?
Laryngeal effect of experimental postnatal hypothyroidism: do thyroid hormone receptors change?
Aylin Eryılmaz, Ceren Günel, Nuket Eliyatkın, Gökhan Cesur, Mevlüt Türe, Yeşim Başal
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.68625  Sayfalar 164 - 168

OLGU SUNUMU
7.
Klinik olarak şüphelenilmeyen nazofarengeal sarkoidoz
A clinically unsuspected nasopharyngeal sarcoidosis
Selahattin Tuğrul, Seda Sezen Göktaş, Berke Özücer, Fatma Sönmez Sönmez, Orhan Özturan
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.02256  Sayfalar 169 - 171

8.
Submandibüler bölge yerleşimli ektopik tiroid dokusu
Ectopic thyroid tissue localized in submandibular region
Sertaç Düzer, Abdulvahap Akyiğit, Öner Sakallıoğlu, Özgen Arslan Solmaz, Cahit Polat
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.84666  Sayfalar 172 - 175

9.
Skuamöz hücreli kanserin nadir bir varyantı olarak larenks akantolitik skuamöz hücreli kanseri
Acantholytic squamous cell carcinoma of larynx as an uncommon variant of squamous cell carcinoma
Elif Eda Tiken, Didem Çolpan Öksüz, Şebnem Batur, Esengül Koçak Uzel, Büge Öz, Ferhan Öz, Ömer Uzel, Sedat Turkan
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.88786  Sayfalar 176 - 180

DERLEME
10.
Adenoidektomi: Günümüz yaklaşımları ve literatür derlemesi
Adenoidectomy: current approaches and review of the literature
Seda Türkoğlu Babakurban, Erdinç Aydın
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.32815  Sayfalar 181 - 190

EDITÖRE MEKTUP
11.
Editöre mektup: Koku fonksiyonunun subjektif değerlendirilmesi
Letter to the editor: Subjective assessment of olfactory function
Hakan Tekeli, Mustafa Tansel Kendirli
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.32396  Sayfalar 191 - 192

12.
Editöre mektup: Nazal polipozisli hastaların nötrofil/lenfosit oranı ve eozinofil/lenfosit oranı ile değerlendirilmesi
Letter to the editor: Assessment of patients with nasal polyposis by the neutrophil-to-lymphocyte ratio and eosinophil-to-lymphocyte ratio
Satvinder Singh Bakshi
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.00947  Sayfalar 193 - 194

LookUs & Online Makale