E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 26 (4)

Cilt: 26  Sayı: 4 - 2016

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Pnömatize unsinat proses prevalansı ve komşu varyasyonlar ile birlikteliği
Prevalence of pneumatized uncinate process and accompanying neighboring variations
Alper Yenigün, Cihat Gun, Ismihan Ilknur Uysal, Musa Kemal Keles, Alaaddin Nayman, Ahmet Kagan Karabulut
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.54280  Sayfalar 195 - 200

2.
Endoskopik transkanal stapes cerrahisi: Tekniğimiz ve sonuçlarımız
Endoscopic transcanal stapes surgery: our technique and outcomes
Engin Dursun, Abdulkadir Özgür, Suat Terzi, Mahmut Oğurlu, Zerrin Özergin Coşkun, Özlem Çelebi Erdivanlı, Münir Demirci
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.43503  Sayfalar 201 - 206

3.
Reflü tedavisinin etkililiğinin değerlendirilmesinde ses analizinin önemi
The importance of voice analysis in evaluating the effectiveness of reflux treatment
Aysegul Batioglu-karaaltin, Ömer Necati Develioğlu, Özge Tarhan, Mehmet Külekçi
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.80688  Sayfalar 207 - 212

4.
Paratrakeal lenf nodu diseksiyonu hangi hastalarda uygulanmalıdır?
Paratracheal lymph node dissection, in which patients should it be performed?
Şenol Çomoğlu, Ece Çomoğlu, Necati Enver, Eren Yılmaz, Mehmet Çelik, Beldan Polat, Murat Ulusan, İsmet Aslan, Kemal Değer
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.22129  Sayfalar 213 - 218

5.
Burun problemlerinin pozisyonel ve pozisyonel olmayan tıkayıcı uyku apnesi üzerindeki rolü
Role of nasal problems on positional and nonpositional obstructive sleep apnea
Raşit Cevizci, Yusuf Kemal Kemaloğlu, Metin Yılmaz, Mehmet Düzlü, Recep Karamert
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.34017  Sayfalar 219 - 224

6.
Serum magnezyum düzeyi ve subjektif tinnitus arasındaki ilişki
Relationship between serum magnesium level and subjective tinnitus
Sinan Uluyol, Saffet Kılıçaslan, Özlem Yağız
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.87094  Sayfalar 225 - 227

7.
Ses teli felci: İdiyopatik ve idiyopatik olmayan olgular arasında önemli olan nedir?
Vocal cord paralysis: What matters between idiopathic and non-idiopathic cases?
Ayça Eltaf Özbal Koç, Seda Babakurban Türkoğlu, Ozan Erol, Selim Erbek
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.03185  Sayfalar 228 - 233

OLGU SUNUMU
8.
Süpüratif parotis tutulumu ile seyreden bruselloz olgusu
A case of brucellosis presenting with suppurative parotitis involvement
Lutfi Kanmaz, Faruk Karakeçili, Aytekin Çıkman, Fatih Özçiçek, Erdal Karavaş
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.92332  Sayfalar 234 - 237

9.
İzole orta kulak meningiomu
Isolated middle ear meningioma
Aysegül Batıoğlu Karaaltın, Fatih Nesrettin Turgut, Mehmet Yılmaz, Şebnem Batur, Özcan Öztürk
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.85126  Sayfalar 238 - 240

10.
Nazal tip doğal katil/T hücreli lenfoma: Olgu serisi ve literatür derlemesi
Nasal type natural killer/T cell lymphoma: case series and literature review
Mehmet Düzlü, Ayça Ant, Hakan Tutar, Recep Karamert, Melih Şahin, Erolcan Sayar, Nesibe Cesur
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.27147  Sayfalar 241 - 247

11.
Subakut granülomatöz tiroidit ve papiller mikrokarsinom birlikteliği
Co-occurrence of subacute granulomatous thyroiditis and papillary microcarcinoma
Fatma Şenel, Hatice Karaman, Tamer Ertan
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.36776  Sayfalar 248 - 250

EDITÖRE MEKTUP
12.
Adenoid hipertrofisi ve adenoidektominin hastalarda kardiyovasküler risk azaltımına etkisi
The effect of adenoid hypertrophy and adenoidectomy in patients on cardiovascular risk reduction
Murat Şereflican, Veysel Yurttaş, Fatma Erdem
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.54781  Sayfalar 251 - 252

LookUs & Online Makale