E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 26 (5)

Cilt: 26  Sayı: 5 - 2016

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Hafif derecede astımlı çocuklarda adenoid hipertrofisinin akciğer fonksiyon testlerine etkisi
Effect of adenoid hypertrophy and pulmonary function tests in children with mild asthma
Merve Aykan, Sedat Aydın, Sedat Öktem, Mehmet Gökhan Demir, Engin Tutar
PMID: 27888821  doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.88725  Sayfalar 253 - 257

2.
Pillar implant işleminin uzun dönem sonuçları
Long-term results of pillar implant procedure
Ela Araz Server, Zeynep Alkan, Özgür Yiğit, Ahmet Görkem Yasak
PMID: 27888822  doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.28924  Sayfalar 258 - 264

3.
Orofarengeal skuamöz hücreli karsinomlarda KRAS/BRAF mutasyonunun araştırılması: Bir ön çalışma
Investigating KRAS/BRAF mutation in oropharyngeal squamous cell carcinomas: a preliminary study
Ülkü Küçük, Ümit Bayol, Elif Usturalı Keskin, Emel Ebru Pala, İbrahim Çukurova, Mehmet Ali Çolak, Mustafa Değirmenci, Özge Özer, Altuğ Koç
PMID: 27888823  doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.22230  Sayfalar 265 - 267

4.
Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu erken tanısını öngören klinik-radyolojik parametreler
Clinico-radiological parameters predicting early diagnosis of foreign body aspiration in children
Pradipta Kumar Parida, Nirmal Shanmugasundaram, Surianarayanan Gopalakrishnan
PMID: 27888824  doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.28582  Sayfalar 268 - 275

5.
Odyoloji alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bilimsel dergilerde yayınlanma oranları
Publication rates of audiology master and doctoral theses in peer-reviewed journals
Bahtiyar Çelikgün, Ufuk Derinsu, A. Ayça Çiprut, Merve Torun, M. Tayyar Kalcıoğlu
PMID: 27888825  doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.03780  Sayfalar 276 - 282

6.
Açık parsiyel larenjektomi hastalarında Ki-67 c-erbB-2 ve E-kaderin ekspresyonlarının klinik önemi
Clinical significance of Ki-67, c-erbB-2 and E-cadherin expressions in open partial laryngectomy patients
Ozan Barutçu, Medine Kara, Aslı Muratlı, Oğuz Güçlü, Sefa Dereköy
PMID: 27888826  doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.66592  Sayfalar 283 - 292

OLGU SUNUMU
7.
Rekürren infratemporal fossa sinovyal sarkom eksizyonu
Excision of recurrent synovial sarcoma of the infratemporal fossa
Fakih Cihat Eravcı, Mehmet Düzlü, Mehmet Ekrem Zorlu, Metin Yılmaz, Mustafa Sancar Ataç
PMID: 27888827  doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.09365  Sayfalar 293 - 299

8.
Nazal kondromezenkimal hamartom: Nadir bir nazal benign tümörü
Nasal chondromesenchymal hamartoma: a rare nasal benign tumor
Hakan Avcı, Şenol Çomoğlu, Erkan Öztürk, Bilge Bilgiç, Ökkeş Erkan Kıyak
PMID: 27888828  doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.70852  Sayfalar 300 - 303

9.
Fiber CO2 lazer kullanarak iki taraflı dış kulak kanalında seboreik keratoz tedavisi
Treatment of seborrheic keratosis in bilateral external auditory canal using fiber CO2 laser
Raşit Cevizci, Selin Üstün Bezgin, Gökhan Altın, Gülbin Oran, Yıldırım Ahmet Bayazıt
PMID: 27888829  doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.04810  Sayfalar 304 - 306

10.
Pediatrik hastada dev retrofarengeal apse: Olgu sunumu
Giant retropharyngeal abscess in pediatric patient: case report
Ali Oğuz Demir, Ersoy Doğan, Mustafa Cenk Ecevit
PMID: 27888830  doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.67934  Sayfalar 307 - 310

11.
Yenidoğanda ekstranazal gliom cerrahisi: Olgu sunumu
Extranasal glioma surgery in a newborn: a case report
Emel Cadallı Tatar, Gökçe Aksoy Yıldırım, Kemal Keseroğlu, Ali Özdek, Güleser Saylam, Mehmet Hakan Korkmaz, Reyhan Polat
PMID: 27888831  doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.04127  Sayfalar 311 - 314

EDITÖRE MEKTUP
12.
Yabancı cisim aspirasyonları
Foreign body aspirations
Murat Öncel, Güven Sadi Sunam, Hüseyin Yıldıran
PMID: 27888832  doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.54077  Sayfalar 315 - 316

LookUs & Online Makale