E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 26 (6)

Cilt: 26  Sayı: 6 - 2016

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Baş boyun bölgesi rekonstrüksiyonunda kulak burun boğaz uzmanlarınca mikrovasküler serbest doku fleplerinin kullanımı: 65 fleplik seri
The use of microvascular free flaps in head and neck reconstruction performed by the otorhinolaryngologists: a series of 65 flaps
Bora Başaran, Selin Ünsaler, İsmet Aslan
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.85550  Sayfalar 317 - 324

2.
Alt konka cerrahisinde radyofrekans ablasyon ile mikrodebrider redüksiyonunun burun fizyolojisi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of the effects of radiofrequency ablation and microdebrider reduction on nasal physiology in lower turbinate surgery
Arda Pelen, Muhammet Tekin, Gul Ozbilen Acar, Osman Ilkay Özdamar
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.26964  Sayfalar 325 - 332

3.
Ani işitme kaybında ilk üç günün ve diğer tanı göstergelerinin önemi
The importance of the first three days and other diagnostic indicators in sudden hearing loss
Gökhan Tüzemen, Fikret Kasapoğlu, Ibrahim Hızalan, Metin Yüksel Akyıldız
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.66915  Sayfalar 333 - 341

4.
Temporal kemik osteomlarında tedavi yaklaşımları
Treatment approaches to temporal bone osteomas
Hasan Hüseyin Arslan, Mert Cemal Gökgöz, Süleyman Cebeci, Hamdi Taşlı
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.08522  Sayfalar 342 - 347

5.
Rinoplastilerin kompleksitelerinin, zorluğu artıran faktörlere göre analizi, sınıflandırılması ve uygun onarımları
Analyses and classification of complexities in rhinoplasties based on factors increasing the difficulty and their appropriate reconstruction
Aret Çerçi Özkan, Ahmet Mert Bilgili, Erdem Güven
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.69077  Sayfalar 348 - 355

OLGU SUNUMU
6.
Total tiroidektomi sonrası geçici iki taraflı vokal kord felci
Transient bilateral vocal fold paralysis after total thyroidectomy
Alexander Edward Sy Dy, José Florencio Fabella Lapeña
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.43077  Sayfalar 356 - 359

7.
Aşırı ilerlemiş otosklerozda koklear implantasyon: Dört olguluk seri
Cochlear implantation in far advanced otosclerosis: series of four cases
İsmail Yılmaz, M. Volkan Akdoğan, Fulya Özer, Haluk Yavuz, Cabbar Çadırcı, Levent N. Özlüoğlu
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.37541  Sayfalar 360 - 365

8.
Alt konka tutulumu gösteren B-hücreli non-Hodgkin lenfoma: Olgu sunumu
B-cell non-Hodgkin’s lymphoma with the involvement of inferior turbinate: a case report
Hasan Çetiner, Erol Keleş, Gülşah Kaygusuz, Yavuz Sultan Selim Yıldırım, Duygu Kankaya
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.26879  Sayfalar 366 - 370

DERLEME
9.
Alerjik rinitin değişken prevalansı ve prevalansı etkileyen risk faktörleri
Variable prevalence of allergic rhinitis and risk factors affecting the prevalence
Öner Özdemir, Bahri Elmas
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.97059  Sayfalar 371 - 382

LookUs & Online Makale