E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 27 (1)

Cilt: 27  Sayı: 1 - 2017

KAPAK
1.
Editöryal
Editorial
Baycinar Tıbbi Yayıncılık
Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Tonsillektomi sonrası kanama: 10 yıllık deneyimimiz
Post-tonsillectomy bleeding: Our 10-year experience
Aslı Çakır, Cafer Boran, Yüksel Olgun, Taner Kemal Erdağ
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.03366  Sayfalar 1 - 9

3.
Nazal polipli hastalarda fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinin sağ ventrikül fonksiyonu üzerine etkisi
The effect of functional endoscopic sinus surgery on right ventricular function in patients with nasal polyps
Eda Şimşek, Selami Demirelli, Ziya Şimşek, Emrah Ipek, Fatih Bingöl, Yavuzer Koza, Emrah Ermiş
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.67864  Sayfalar 10 - 14

4.
Endoskopik otolojik cerrahi çağında eski bir teknik: Sıvıların Kırıcılık İndeksi’nin rolü
An ancient technique in the endoscopic era of otologic surgery: The Role of Refractive Index of Fluids
Mehmet Çelik, Melih Çayönü, Karolin Yıldırmaz, Şenol Çomoğlu, Kadir Serkan Orhan, Yahya Güldiken
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.66642  Sayfalar 15 - 20

5.
Başarısız endoskopik dakriyosistorinostominin gözden geçirilmesi
Revisiting unsuccessful endoscopic dacryocystorhinostomy
İbrahim Çukurova, Suphi Bulğurcu, İlker Burak Arslan
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.55476  Sayfalar 21 - 24

6.
Östaki Tüp Disfonksiyonu Anketinin Türkçe versiyonunun değerlendirmesi
Evaluation of the Turkish version of the Eustachian Tube Dysfunction Questionnaire
Selçuk Güneş, Zahide Mine Yazıcı, Derya Çelik, Ayşe Öznur Akidil, Mustafa Çelik, İbrahim Sayın, Fatma Tülin Kayhan
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.46656  Sayfalar 25 - 30

DENEYSEL ÇALIŞMA
7.
Sıçan orta kulağına uygulanan topikal rifamisin SV’nin ototoksik etkisi
Ototoxic effect of topical rifamycin SV applied in the middle ear of rats
Can Özbay, Mustafa Şahin
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.27167  Sayfalar 31 - 38

OLGU SUNUMU
8.
Üst konkadan köken alan ve epiglota uzanan sıra dışı bir sinonazal inverted papillom
An unusual sinonasal inverted papilloma originating from superior turbinate and extending to epiglottis
Doğan Atan, Murat Kılıç, Mehmet Ali Çetin, Kürşat Murat Özcan, Aykut İkincioğulları, Hüseyin Dere
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.63004  Sayfalar 39 - 42

9.
Tıkayıcı uyku apnesine neden olan dev retrofarengeal lipom
A huge retropharyngeal lipoma causing obstructive sleep apnea
Elif Kaya Çelik, Ömer Bayır, Kemal Keseroğlu, Güleser Saylam, Cem Saka, Mehmet Hakan Korkmaz
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.90390  Sayfalar 43 - 46

10.
Nazal dorsal kist: Olgu sunumu
A nasal dorsal cyst: a case report
Ahmet Görkem Yasak, Ela Araz Server, Özgür Yiğit
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.24119  Sayfalar 47 - 50

11.
Parotis fistülünde ve iki taraflı nazal kitlede Wegener granülomatozu
Wegener granulomatosis in parotid fistula and bilateral nasal mass
Emine Demir, Görkem Atsal, Tolgahan Çatlı, Aysel Hasanova, Ayşe Yağcı, Levent Olgun
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.69782  Sayfalar 51 - 55

DERLEME
12.
Nüks baş boyun kanserlerinin son tedavi seçenekleri
The final resort treatment options of recurrent head and neck cancer
Barış Karakullukçu, Kadri İla
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.85353  Sayfalar 56 - 64

LookUs & Online Makale