E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 27 (2)

Cilt: 27  Sayı: 2 - 2017

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Obstrüktif uyku apne-hipopne sendromunda obezitenin üst solunum yolu fizik muayenesine etkisi
Effect of obesity on upper airway physical examination in obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome
Suat Avcı, Hüseyin Lakadamyalı, Fuat Büyüklü, Leyla Kansu
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.98105  Sayfalar 65 - 73

2.
Septum deviasyonu ve konka bülloza arasındaki ilişki
The relationship between septal deviation and concha bullosa
Sanem Okşan Erkan, Zeynel Abidin Erkan, Birgül Tuhanioğlu, Süheyl Haytoğlu, Zekiye Güney
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.09623  Sayfalar 74 - 78

3.
Sağlıklı çocuklarda horizontal video baş savurma testinin klinik uygulaması
Clinical practice of horizontal video head impulse test in healthy children
Ali Bayram, Altan Kaya, Meryem Mutlu, İbrahim Hira, Mehmet Tofar, İbrahim Özcan
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.75725  Sayfalar 79 - 83

4.
Açık supraglottik larenjektomide preepiglottik alan invazyonunun servikal lenf nodu metastazları üzerine etkisinin gözden geçirilmesi
The impact of preepiglottic space invasion on cervical lymph node metastases in open supraglottic laryngectomy revisited
Uygar Levent Demir, Turgut Çevik
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.98411  Sayfalar 84 - 90

5.
Larenks kanseri nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastaların ameliyat sonrası yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi
Evaluation of quality of life of patients who were administered surgical treatment for laryngeal cancer
İbrahim Çukurova, Sevgi Vermişli, Türkan Özbayır
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.08784  Sayfalar 91 - 98

OLGU SUNUMU
6.
Penetran boyun travmalı hastada transoral yol ile yabancı cismin çıkarılması: Olgu sunumu
Transoral removal of foreign body in a patient with penetrating neck trauma: a case report
Erhan Demirhan, Aytekin Uzer, Behçet Şahin, İbrahim Çukurova
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.62347  Sayfalar 99 - 102

7.
Orofarenks kaynaklı ekstranodal doğal öldürücü T hücreli lenfoma: Türkiye’den ilk olgu
Extranodal natural killer T-cell lymphoma originating from oropharynx: first case from Turkey
Doğan Atan, Kürşat Murat Özcan, Mehmet Ali Çetin, Aykut İkincioğulları, Serdar Ensari, Ercan Kahraman, Hüseyin Dere
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.53765  Sayfalar 103 - 106

DERLEME
8.
Endolarengeal cerrahide jet ventilasyon
Jet ventilation in endolaryngeal surgery
Demet Altun, Emre Çamcı
Sayfalar 107 - 113

LookUs & Online Makale