E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 27 (3)

Cilt: 27  Sayı: 3 - 2017

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Larengotrakeal invazyonlu ileri tiroid karsinomunun tedavisi
Management of advanced thyroid carcinoma with laryngotracheal invasion
Ayşegül Batıoğlu Karaaltın, Murat Haydar Yener, Mehmet Yılmaz, Nesrettin Fatih Turgut, Muhammed Pamukçu, Harun Cansız
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.24572  Sayfalar 115 - 121

2.
Malign ve prekanseröz larengeal lezyonlarda nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı
Neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in malignant and precancerous laryngeal lesions
Suphi Bulğurcu, İlker Burak Arslan, Bünyamin Dikilitaş, İbrahim Çukurova
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.93685  Sayfalar 122 - 127

3.
Erken evre bukkal ve oral dil skuamöz hücreli karsinomlarda tümör kalınlığının okült boyun nodları ile ilişkisi
Correlation of tumor thickness with occult neck nodes in buccal and oral tongue early squamous-cell carcinomas
Shakeel uz Zaman, Shakil Aqil, Mohammad Ahsan Sulaiman
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.66750  Sayfalar 128 - 134

4.
Nazal polipi olan veya olmayan kronik rinosinüzitli hastalarda Stafilokokal enterotoksin B ekspresyonu ve seviyelerinin kantitatif analizi
Quantitative analysis of Staphylococcal enterotoxin B expression and its levels in patients with chronic rhinosinusitis with or without nasal polyps
Ozan Gökdoğan, Ayşe Kalkancı, Yusuf Kızıl, Utku Aydil, İlker Akyıldız, Kayhan Çağlar, Sabri Uslu
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.80000  Sayfalar 135 - 140

5.
Tıkayıcı uyku apne sendromunun ve sürekli pozitif havayolu basıncı titrasyonunun evre 3 ve REM uykusuna etkisi
The effect of obstructive sleep apne syndrome and continuous positive airway pressure titration on stage 3 and REM sleeps
Doğan Atan, Kürşat Murat Özcan, Nurcan Yurtsever Kum, Hüseyin Dere
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.82891  Sayfalar 141 - 145

OLGU SUNUMU
6.
Koklear implantasyon: İnkomplet partisyon tip III üzerine olgu sunumu
Cochlear implantation: case report on incomplete partition type III
Müge Özcan, Rauf Oğuzhan Kum, Deniz Baklacı, Görkem Dündar, Yavuz Fuat Yılmaz, Uğur Toprak, Adnan Ünal
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.70034  Sayfalar 146 - 150

DERLEME
7.
Erişkinlerde kistik boyun kitlelerinin görüntülenmesi
Imaging of cystic neck masses in adults
Nayha Handa, Anil Taneja, Swapndeep Singh Atwal, Venu Madhav R K
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.48303  Sayfalar 151 - 157

LookUs & Online Makale