E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 27 (4)

Cilt: 27  Sayı: 4 - 2017

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Yoga benign paroksismal pozisyonel vertigoya neden olabilir mi?
Can yoga cause benign paroxysmal positional vertigo?
İlker Koçak, Ozan Gökler, Esra Aydoğan, Işıl Karanfil, Ömer Faruk Ünal
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.22844  Sayfalar 159 - 163

2.
Meniere hastalığı araştırmasında en çok alıntı yapılan 100 makale
Top 100 cited articles in Meniere’s disease research
Seyit Mehmet Ceylan
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.23326  Sayfalar 164 - 172

3.
Kulak burun boğaz polikliniklerine başvuran geriatrik hastaların tanısal özellikleri
Diagnostic characteristics of geriatric patients admitted to an otorhinolaryngology clinic
Talih Özdaş, Selda Kargın Kaytez, Gülin Gökçen Kesici
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.78889  Sayfalar 173 - 178

4.
Bademcik iltihabı komplikasyonu olarak derin boyun enfeksiyonlu hastalarda trombosit indekslerinin değerlendirilmesi
Evaluation of platelet indices in patients with deep neck space infection as a complication of acute tonsillitis
Adem Binnetoglu, Ali Cemal Yumuşakhuylu, Tekin Bağlam, Berat Demir, Fethullah Gerin, Murat Sarı
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.63139  Sayfalar 179 - 184

5.
Kulak burun boğaz uzmanlık tezleri yayına dönüşüyor mu?
Do the otorhinolaryngology specialization theses turn into publications?
Aslı Çakır Çetin, Cafer Boran, Taner Kemal Erdağ
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.71429  Sayfalar 185 - 193

OLGU SUNUMU
6.
İki taraflı intratonsiler apse: Nadir bir hastalığa yeni bir tedavi yaklaşımı
Bilateral intratonsillar abscess: A novel management approach to a rare condition
Hassan Mohammed, Daniel Scholfield, Michael Papesch
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.60465  Sayfalar 194 - 197

DERLEME
7.
Konuşmayı ayırt etme (kelime tanıma) testlerinde kullanılan tek heceli Türkçe kelime listelerinin fonemik analizi
Phonemic analysis of Turkish monosyllabic word lists used for speech discrimination (word recognition) tests
Yusuf Kemal Kemaloğlu, Gurbet Şahin Kamışlı, Güven Mengü
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.06791  Sayfalar 198 - 207

LookUs & Online Makale