E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 27 (5)

Cilt: 27  Sayı: 5 - 2017

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Koklear implantlı çocuklarda uzun dönem vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel yanıtları
Long-term vestibular evoked myogenic potential responses in children with cochlear implant
Mustafa Topal, Özgül Topal, Selim Sermed Erbek, Seyra Erbek
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.53059  Sayfalar 209 - 213

2.
Sistemik isotretinoin kullanımının ses üzerindeki etkisi
Effect of systemic isotretinoin treatment on voice
Mustafa Şahin, Emel Çadallı Tatar, Filiz Canpolat, Gökçe Aksoy Yıldırım, Mehmet Hakan Korkmaz
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.22687  Sayfalar 214 - 220

3.
Nazal polipli hastalarda kırmızı kan hücresi dağılım genişliği
Red blood cell distribution width in patients with nasal polyposis
Özgül Topal, Selim Sermed Erbek
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.22847  Sayfalar 221 - 225

DENEYSEL ÇALIŞMA
4.
Sıçan alerjik rinit modelinde timokinonun anti-enflamatuvar etkileri
The anti-inflammatory effects of thymoquinone in a rat model of allergic rhinitis
Ceren Günel, Buket Demirci, İbrahim Meteoğlu, Mustafa Yılmaz, İmran Kurt Ömürlü, Tolga Kocaturk
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.58997  Sayfalar 226 - 232

OLGU SUNUMU
5.
Topikal gentamisin kullanımına bağlı nadir bir yan etki: Auriküler nekroz
A rare side effect due to topical gentamicin use: Auricular necrosis
Songül Dursun, Sevim Aslan Felek, Alper Köycü, Mustafa İbas, Behiye Akçaalan
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.93892  Sayfalar 233 - 236

6.
Orbital ağrı ve inferior rektus işlevsizliği ile seyreden maksiller sinüs odontojenik keratokist
Maxillary sinus odontogenic keratocyst presenting with orbital pain and inferior rectus dysfunction
Mahmut Özkırış, Zeliha Kapusuz Gencer, Levent Saydam
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.98216  Sayfalar 237 - 240

DERLEME
7.
Semisirküler kanalların fonksiyonlarının değerlendirilmesinde yeni, objektif bir test: Video baş savurma testi ile ilgili bir derleme
A new and objective test to evaluate functions of the semicircular canals: A review of video head impulse test
Numan Kokten, Servet Karaca, Armagan Incesulu, M. Tayyar Kalcioglu
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.08505  Sayfalar 241 - 250

8.
Servikal nekrotizan fasiite sekonder desendan nekrotizan mediastenit: İki olgu sunumu ve güncel literatür
Descending necrotizing mediastinitis secondary to cervical necrotizing fasciitis: Two case reports and contemporary literature
Eren Yılmaz, Beldan Polat, Hakan Avcı, Berker Özkan, Şenol Çomoğlu, Bora Başaran
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.88714  Sayfalar 251 - 256

LookUs & Online Makale