E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 9 (1)

Cilt: 9  Sayı: 1 - 2002

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Usher sendromunun sıklığı ve klinik tipleri
The incidence of Usher’s syndrome and its clinical types
Müslüm Bereketoğlu, Emel Uçak Avşar, Onur Turan, Filiz Afrashi, Fazıl Apaydın
Sayfalar 15 - 20

2.
Çarpık burunlara yaklaşım ve sonuçlarımız
Approaches to twisted noses and results of treatment
Orhan Özturan, Murat Cem Minan, Bahri Yiğit, Yaşar Çokkeser, Ahmet Kızılay, Davut Aktaş
Sayfalar 21 - 29

3.
Radyofrekans cerrahisi sonuçlarımız*
Results of radiofrequency tissue ablation
Ziya Bozkurt, Tarık Şapçı, Betül Şahin, Uğur Günter Akbulut
Sayfalar 30 - 36

4.
Tonsillektomi yapılan hastalarda lidokain HCl spreyin ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi*
The effect of lidocaine HCl aerosol on postoperative pain in tonsillectomy patients
Nihat Susaman, İrfan Kaygusuz
Sayfalar 37 - 40

5.
Alt dudak kanserlerinde gizli lenf nodu metastazı oranları ve N0 boyna yaklaşım
Occult lymph node metastasis in lower lip cancers and approach to N0 neck
Sinan Kocatürk, Nurettin Özdemir, Ünsal Erkam, Halit Uzun, Aykut Babila, Erkan Öztürk
Sayfalar 41 - 45

6.
Larenks kanseri ve larengosel birlikteliği: Radyolojik ve patolojik araştırma
Coexistence of laryngeal cancer and laryngocele: a radiologic and pathologic evaluation
Mustafa Zafer Uğuz, Kazım Önal, Saliha Karagöz, Ahmet Hünkar Gökçe, Uğur Fırat
Sayfalar 46 - 52

7.
Suprakrikoid parsiyel larenjektomi sonrası fonksiyonel sonuçlar
Functional outcomes after supracricoid partial laryngectomy
Erdinç Aygenç, Serdar Çalikkanat, Cem Özbek, Hüseyin Dere, Cafer Özdem
Sayfalar 54 - 58

OLGU SUNUMU
8.
Çocukta mandibüler fibromatozis: Olgu sunumu
Fibromatosis of the mandible in a child
Ahmet Kutluhan, A. Faruk Kıroğlu, Serdar Uğraş
Sayfalar 59 - 62

9.
Auriküler malign melanoma
A case of auricular malignant melanoma
Erdinç Aygenç, Yasemin Dakak, Cafer Özdem
Sayfalar 63 - 65

10.
İnverted papillomlu dört olgunun sunumu*
Inverted papilloma: a report of four cases
Kazım Önal, Mustafa Zafer Uğuz, Hünkar Gökçe, Ali Deniz, Mine Tunakan
Sayfalar 66 - 69

LookUs & Online Makale