E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 9 (3)

Cilt: 9  Sayı: 3 - 2002

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Açık kavite mastoidektomide başarısızlık nedenleri
Causes of failure in open cavity mastoidectomy
Kemal Görür, Cengiz Özcan, Murat Ünal, Yusuf Vayısoğlu
Sayfalar 179 - 183

2.
Efüzyonlu otitis medialı çocuklarda alerjik rinit görülme sıklığı
The incidence of allergic rhinitis in children with otitis media with effusion
Fatma Tülin Kayhan, Ebru Ergez, Ayşe Hatipoğlu, Ayşenur Meriç, Orhan Gedikli, Özgül Yiğit, Mustafa Babalıoğlu, Betül Sezgin
Sayfalar 184 - 187

3.
Antrokoanal polipli 14 olgunun incelenmesi
A review of antrochoanal polyps in 14 cases
Cengiz Özcan, Murat Ünal, Kemal Görür, Yavuz Selim Pata
Sayfalar 188 - 192

4.
Horlama ve tıkayıcı uyku apnesi tedavisinde laser-assisted uvulopalatoplastinin etkinliğinin değerlendirilmesi
The efficacy of laser-assisted uvulopalatoplasty in the treatment of snoring and obstructive sleep apnea
Mustafa Özdemir, Nesil Keleş, Emre Yücel, Çağlar Çuhadaroğlu, Kemal Değer
Sayfalar 193 - 197

5.
Primer subglottik larenks kanseri
Primary carcinoma of the subglottic larynx
Burak Erdamar, Yusufhan Süoğlu, A. Haluk H. Emin, Kamil Akdağ, Erkan Kıyak, Tayfun Sunay, İsmail Çölhan
Sayfalar 198 - 202

6.
Larenks kanserlerinde manyetik rezonans görüntüleme bulgularının ameliyat sonrası histopatolojik sonuçlarla karşılaştırılması*
Comparison of magnetic resonance imaging findings with postoperative histopathologic results in laryngeal cancers
Güler Berkiten, İlhan Topaloğlu, Çiçek Babuna, Kemal Türköz
Sayfalar 203 - 207

7.
Açık teknik rinoplasti sonuçlarımız*
Results of open structure rhinoplasty
Tarık Şapçı, Uğur Günter Akbulut
Sayfalar 208 - 214

OLGU SUNUMU
8.
Nazal kaviteyi tutan natural killer T hücreli lenfoma: Olgu sunumu*
A case of natural killer T-cell lymphoma in the nasal cavity
Atilla Şengör, Haluk Özkarakaş, Cengiz Erçin, İlknur Memişoğlu
Sayfalar 216 - 219

DERLEME
9.
SCUBA dalıcılarında KBB muayenesi ve dalışa engel KBB patolojileri*
ENT examination in SCUBA divers and ENT pathologies restricting diving
İbrahim Hızalan, Faruk Ildız, Cem Uzun, Gürkan Keskin
Sayfalar 220 - 226

LookUs & Online Makale