E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 9 (4)

Cilt: 9  Sayı: 4 - 2002

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Efüzyonlu otitis media tedavisinde antibiyotik ile birlikte intranazal steroid kullanımının etkinliği
The efficacy of combining antibiotic treatment with topical intranasal steroid administration in the treatment of chronic otitis media with effusion
Turgut Karlıdağ, İrfan Kaygusuz, Üzeyir Gök, Şinasi Yalçın, Erol Keleş, Levent Öztürk
Sayfalar 257 - 262

2.
Kolesteatomlu kronik otitis media: Olguların klinik değerlendirilmesi*
Clinical assessment of patients with chronic otitis media with cholesteatoma
Muhammet Tekin, Üstün Osma, Faruk Meriç, İsmail Topçu
Sayfalar 263 - 266

3.
Erişkin dönem başlangıçlı efüzyonlu otitis media: Etyolojik çalışma
Adult onset otitis media with effusion: an etiologic study
Cengiz Özcan, Kemal Görür, Murat Ünal
Sayfalar 267 - 270

4.
Palisad timpanoplasti ile temporal fasya kullanılarak yapılan timpanoplastilerde zar iyileşmesi ve işitme düzeylerinin karşılaştırılmas› (ön sonuçlar)
Comparison of hearing levels and tympanic membrane healing obtained by cartilage palisade and temporal fascia tympanoplasty techniques: preliminary results
Mehmet Ali Solmaz, Emre A. Yücel, Mustafa Özdemir, Yahya Güldiken, Kemal Değer
Sayfalar 271 - 274

5.
Nazal kutanöz defektlerin rekonstrüksiyonunda supratroklear arter bazlı paramedyan alın flebi uygulaması
Reconstruction of nasal cutaneous defects with the use of supratrochlear artery-based paramedian forehead flap
Erdinç Aygenç, Kaan Beriat, Mustafa Kaymakçı, Cem Özbek, Cafer Özdem
Sayfalar 282 - 285

6.
İki taraflı vokal kord paralizisinde lazer posterior kordektomi
Laser posterior cordectomy in bilateral vocal cord paralysis
Cem Bilgen, Tayfun Kirazlı, Fatih Öğüt
Sayfalar 286 - 290

OLGU SUNUMU
7.
Serbest kompozit kartilaj greft ile trakeal rekonstrüksiyon: Olgu sunumu
Tracheal reconstruction with free composite cartilage graft: a case report*
Harun Cansız, Murat Yener, Levent Dereköylü
Sayfalar 291 - 295

8.
Serbest kompozit kartilaj greft ile trakeal rekonstrüksiyon: Olgu sunumu
Tracheal reconstruction with free composite cartilage graft: a case report*

Sayfalar 291 - 295

9.
Dev boyun hemanjiyoperistomu: Olgu sunumu
Giant hemangiopericytoma of the neck: a case report
Yahya Güldiken, Emre A. Yücel, Mustafa Özdemir, Bilge Bilgiç
Sayfalar 297 - 300

LookUs & Online Makale