E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 9 (5)

Cilt: 9  Sayı: 5 - 2002

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Orta kulak cerrahisi sonrasında oluşan bulantı ve kusmada droperidol, metoklopramid, propofol ve ondansetronun etkinliği
The efficacy of droperidol, metoclopramide, propofol and ondansetron for the prevention of nausea and vomiting following middle ear surgery
Turgut Karlıdağ, İrfan Kaygusuz, Azize Bestaş, Erol Keleş, Erhan Demirbağ, Şinasi Yalçın
Sayfalar 331 - 336

2.
Medikal tedavinin başarısız olduğu ani işitme kayıplı olgularda hiperbarik oksijen tedavisi
Hyperbaric oxygen treatment in sudden hearing loss after unsuccessful medical treatment
Ender İnci, Ferhat Erişir, Mehmet Ada, Özcan Öztürk, Ender Güçlü, Fatih Öktem, Murat Toprak
Sayfalar 337 - 341

3.
Koklear implantasyonlu hastalarda işitme performanslarının karşılaştırılması
Evaluation of hearing performance in cochlear implant patients
Emre A. Yücel, Ayşen Erdil, Nesil Keleş, Mehmet Ali Solmaz, Kemal Değer
Sayfalar 342 - 345

4.
Hava yolu içeren ve içermeyen burun tamponlarının uyku sırasında arteryel kan gazları üzerine etkisi
The effect of nasal packing with or without an airway on arterial blood gases during sleep
Özgür Yiğit, Uğur Çınar, Berna Uslu, Gökhan Akgül, Ebru Topuz, Burhan Dadaş
Sayfalar 347 - 350

5.
Nazal polipozisli hastalarda kombine antihistaminik, steroid ve makrolid tedavisinin etkinliği: Ön sonuçlar
The efficacy of combined medical treatment (antihistaminics, steroids, and macrolide antibiotics) in patients with nasal polyposis: preliminary results
Gökhan Kuran, Sinan Kocatürk, Selma Kurukahvecioğlu, Ünsal Erkam
Sayfalar 352 - 357

6.
Tiroit oftalmopatisinde transantral ve endoskopik transnazal yolla orbital dekompresyon
Orbital decompression by endoscopic transnasal and transantral approach in thyroid-associated ophthalmopathy
Harun Cansız, Kemal Tuskan, Nuran Kalekoğlu, Özcan Öztürk, Ender İnci, Halit Pazarlı, Nihat Şekercioğlu
Sayfalar 358 - 362

7.
Hipofarenks ve servikal özofagus kanserlerinde gastrik pull-up
Gastric pull-up in hypopharyngeal and cervical esophageal cancers
Şafak Dağlı, E. Evrim Ünsal, Osman Arıkan, Cafer Özdem
Sayfalar 363 - 367

OLGU SUNUMU
8.
Baş-boyun kanserli üç olguda infraklaviküler lenf nodlarına metastaz
Metastasis to infraclavicular lymph nodes in head and neck cancer: a report of three cases
Burak Erdamar, Yusufhan Süoğlu, Erkan Kıyak, Mehmet Güven, Günter Hafız, İsmet Aslan
Sayfalar 368 - 371

9.
Hipofarenksten kaynaklanan sinovyal sarkom: Olgu sunumu
Synovial sarcoma arising from the hypopharynx: a case report
Çetin Vural, Aslı Batur Çalış, Bilge Bilgiç, Misten Demiryont, Aras Şenvar
Sayfalar 372 - 375

10.
İki olguda nazal natural killer T-hücreli lenfoma
Two cases of nasal natural killer T-cell lymphoma
Volkan Işıksaçan, İlhan Topaloğlu, Güler Berkiten, Kamil Peker
Sayfalar 376 - 379

LookUs & Online Makale