E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 9 (6)

Cilt: 9  Sayı: 6 - 2002

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Kronik otit veya cerrahisi sonrasında oluşan dural kemik defektleri ve ensefalosel
Dural bone defects and encephalocele associated with chronic otitis media or its surgery
Ahmet Kızılay, İbrahim Aladağ, Yaşar Çokkeser, Orhan Özturan
Sayfalar 403 - 409

2.
Orofarenkste ve Blom-Singer ses protezi üzerinde üreyen Candida kolonizasyonu arasındaki ilişki ve bunun protez ömrü üzerine etkisi
The relationship between the presence of Candida colonization in the oropharynx and on the Blom-Singer voice prosthesis and its effect on the length of prosthesis use
Uğur Çınar, Özgür Yiğit, Berna Uslu, Birsen Çetin, Ebru Topuz, Özlem Ünsal, Nuran Özcan, Burhan Dadaş
Sayfalar 410 - 413

3.
Larenks kanserlerinde DNA ploidinin prognostik önemi
The prognostic significance of DNA ploidy in laryngeal cancers
M Timur Akçam, Abdullah Akkaya, Salih Deveci, Ender Öngürü, Mustafa Gerek, Yalçın Özkaptan
Sayfalar 414 - 423

OLGU SUNUMU
4.
Sinonazal lenfoma: Olgu sunumu
A case of sinonasal lymphoma
Ferhat Oğuz, Sevilay Aydın Sönmez, Mehmet Ada, Burhan Kocamal
Sayfalar 425 - 428

5.
Nüks eden oral karsinomda yumuşak doku eksikliği nedeniyle ardışık serbest flep uygulamaları: Olgu sunumu
The need for successive free flap applications for soft-tissue reconstruction in a case with recurrent oral carcinoma
Ferit Demirkan, Murat Ünal, Emrah Arslan, Şakir Ünal, Alper Aksoy
Sayfalar 430 - 434

DERLEME
6.
Semer burun tedavisinde kullanılan greft materyalleri
Graft materials used in the reconstruction of saddle nose
Tamer Erdem, Orhan Özturan
Sayfalar 435 - 440

LookUs & Online Makale