E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat İki taraflı frontal sinüs kaynaklı inverted papillom [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(6): 349-353 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.01328

İki taraflı frontal sinüs kaynaklı inverted papillom

İbrahim Gürkan Keskin, Murat Topdağ, Kadri İla, Deniz Özlem Topdağ, Murat Öztürk
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Kocaeli

İnverted papillom, yüksek nüks oranı, lokal agresiflik ve malignite potasiyeli ile karakterize benign bir tümördür. En sık başvuru yakınması burun tıkanıklığıdır. İki taraflı frontal sinüsü tutan inverted papillom son derece nadirdir. Bu makalede, iki taraflı frontal sinüsü tutan inverted papillomu olan ve endoskopik cerrahi ile çıkarılan 64 yaşında bir erkek olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: İki taraflı, frontal sinüs; inverted papillom; nüks.

Bilateral inverted papilloma originating from the frontal sinus

İbrahim Gürkan Keskin, Murat Topdağ, Kadri İla, Deniz Özlem Topdağ, Murat Öztürk
Kocaeli University Medical Faculty, Ear Nose Throat Department, Kocaeli

Inverted papilloma is a benign neoplasm characterized by its high rate of recurrence, local aggressiveness, and malignancy potential. Nasal obstruction is the most frequent presenting complaint. Bilateral inverted papillom involving both sides of the frontal sinus is extremely rare. Herein, we present a 64-year-old male case with a bilateral inverted papilloma involving the frontal sinus which was removed by an endoscopic surgery.

Keywords: Bilateral, frontal sinus; inverted papilloma; recurrence.

İbrahim Gürkan Keskin, Murat Topdağ, Kadri İla, Deniz Özlem Topdağ, Murat Öztürk. Bilateral inverted papilloma originating from the frontal sinus. Tr-ENT. 2014; 24(6): 349-353

Sorumlu Yazar: Kadri İla, Türkiye
LookUs & Online Makale