E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Müzik bölümü giriş sınavında başarılı olan öğrencilerin fonotogram (Voice Range Profile) ile değerlendirilmesi [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(6): 324-329 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.09068

Müzik bölümü giriş sınavında başarılı olan öğrencilerin fonotogram (Voice Range Profile) ile değerlendirilmesi

Çağıl Gökdoğan1, Ozan Gökdoğan2, Esra Şahin3, Metin Yılmaz4
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kbb Abd, Odyoloji Bd, Ankara
2Memorial Hastanesi, Kbb Bölümü, Ankara
3Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Abd, Ankara
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kbb Abd, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada, müzik bölümü giriş sınavında başarılı olan öğrencilerin fonotogram verileri değerlendirildi.
YÖNTEMLER: İyi kaliteli ses olarak belirtilen 44 müzik bölümü öğrencisinin fonotogram verileri, herhangi bir müzik eğitimi almamış veya amatör olarak müzikle uğraşmamış aynı yaş grubundaki bireyler ile karşılaştırıldı. Ses kayıtları için Kay Elemetrics CSL (Model 4300 B) programında yer alan voice range profile kullanıldı.
BULGULAR: Voice range profile parametrelerinde max Fo, Fo range, Fo range (St), min dB SPL ve max dB sound pressure level değerleri arasında anlamlı bir farklılık belirlendi (p<0.05).
SONUÇ: Çalışma bulgularımız müzik bölümü öğrencilerinin ses aralıklarının kontrol grubuna kıyasla daha fazla bulunduğunu ve bölüme alınmalarında önemli bir rolü olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, objektif ses analizi; fonotogram; ses kalitesi; ses eğitimi; voice range profile.

Evaluation of music department students who passed the entrance exam with phonetogram (Voice Range Profile)

Çağıl Gökdoğan1, Ozan Gökdoğan2, Esra Şahin3, Metin Yılmaz4
1Department Of Audiology,gazi University, Ankara, Turkey
2Department Of Ent, Memorial Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Music Teacher, Faculty Of Education, Gazi University, Ankara, Turkey
4Department Of Ent,gazi University, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate phonetogram data of the students in the department of music who passed the entrance exam.
METHODS: The phonetogram data of 44 individuals with a good voice quality in the department of music and age-matched individuals who were not trained in the field of music or not involved in music amateurish as the control group were compared. The voice of both groups were recorded using the voice range profile within the scope of Kay Elemetrics CSL (Model 4300 B) programmed.
RESULTS: There was a significant difference in the voice range profile parameters including max Fo, Fo range, Fo range (St), min dB SPL, and max dB sound pressure level (p<0.05).
CONCLUSION: Our study results suggest that the voice interval of the department of music is higher than the control group and that plays a major role in their acceptance to the department of music.

Keywords: Music, objective voice analysis; phonetogram; vocal training; voice quality; voice range profile.

Çağıl Gökdoğan, Ozan Gökdoğan, Esra Şahin, Metin Yılmaz. Evaluation of music department students who passed the entrance exam with phonetogram (Voice Range Profile). Tr-ENT. 2014; 24(6): 324-329

Sorumlu Yazar: Çağıl Gökdoğan, Türkiye
LookUs & Online Makale