E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Alt konkanın ossifiye fibromu [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2011; 21(3): 163-166 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2011.019

Alt konkanın ossifiye fibromu

Yavuz Selim PATA1, Işın Doğan EKİCİ, Mutlu CİHANGİROĞLU, Müzeyyen DOĞAN, İsmail KOÇAK

Alt konka hipertrofisi özellikle nasal septum deviyasyonu ile birlikte sık görülen bir durumdur. Bazen alt konka hipertrofilerinin nedeni fibro-osseöz lezyonlar olabilir. Ossifiye fibrom gibi benign, nadir ve agresif olmayan fibro-osseöz neoplazmlar paranazal sinüsleri etkileyebilir. Ossifiye fibromda izole alt konka tutulumu son derece nadirdir. Bu makalede septum deviyasyonu ve konka hipertrofisine bağlı burun tıkanıklığı ile başvuran 28 yaşında bayan hasta sunuldu. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrasındaki incelemelerde alt konka hipertrofisinin nedeni ossifiye fibrom olarak tespit edildi. Bizim bilgilerimize göre, bu olgu izole yerleşimi nedeniyle İngilizce literatürde bildirilen ikinci ossifiye fibrom olgusudur. Alt konka hipertrofisi olan hastalar dikkatli bir şekilde muayene edilirse alt konka hipertrofisi için gereksiz medikal ve cerrahi tedaviler uygulanmasını önlemek mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler: Fibro-osseöz lezyon; alt konka, burun; ossifiye fibrom.

Ossifying fibroma of the inferior turbinate

Yavuz Selim PATA1, Işın Doğan EKİCİ, Mutlu CİHANGİROĞLU, Müzeyyen DOĞAN, İsmail KOÇAK

Hypertrophy of inferior turbinate is a common condition, especially with nasal septum deviation. Sometimes, the cause of hypertrophy of inferior turbinate can be fibro-osseous lesions. Benign, rare, and non-aggressive fibro-osseous neoplasms such as ossifying fibroma can affect paranasal sinuses. Isolated inferior turbinate involvement is extremely rare in ossifying fibroma. In this article, we present a 28-year-old female suffering from nasal obstruction due to septal deviation and hypertrophy of inferior turbinate. Preoperative and postoperative investigation show that cause of hypertrophy of inferior turbinate is ossifying fibroma. To our knowledge, that this is the second case of ossifying fibroma reported in the English-language literature due to its isolated localization. However, if the patients with inferior turbinate hypertrophy are examined carefully, we can prevent unnecessary medical treatment and surgery for inferior turbinate hypertrophy.

Keywords: Fibro-osseous lesion; inferior turbinate, nose; ossifying fibroma.

Yavuz Selim PATA, Işın Doğan EKİCİ, Mutlu CİHANGİROĞLU, Müzeyyen DOĞAN, İsmail KOÇAK. Ossifying fibroma of the inferior turbinate. Tr-ENT. 2011; 21(3): 163-166

Sorumlu Yazar: Yavuz Selim PATA
LookUs & Online Makale