E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Aşırı ilerlemiş otosklerozda koklear implantasyon: Dört olguluk seri [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2016; 26(6): 360-365 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2016.37541

Aşırı ilerlemiş otosklerozda koklear implantasyon: Dört olguluk seri

İsmail Yılmaz1, M. Volkan Akdoğan1, Fulya Özer1, Haluk Yavuz1, Cabbar Çadırcı2, Levent N. Özlüoğlu1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Oticon Medical Türkiye, Adana, Türkiye

Bu yazıda aşırı ilerlemiş otoskleroz nedeniyle koklear implantasyon uygulanan dört hasta sunuldu. Ameliyat öncesi değerlendirmeler, ameliyat sırasındaki bulgular, komplikasyonlar ve ameliyat sonrası faydalar incelendi. Koklear implantasyon aşırı ilerlemiş otosklerozlu hastaların rehabilitasyonunda mükemmel işitsel sonuçlar sunan bir tedavi seçeneğidir. Fakat koklaer implantasyon sonrası fasiyal sinir uyarımı otosklerozlu hastalarda daha sık görülmektedir. Ayrıca, otosklerozlu hastalarda koklear ossifikasyon ve istikrarsız sonuçlar açısından da dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Koklear implant, fasiyal sinir uyarımı; ossifikasyon; otoskleroz.

Cochlear implantation in far advanced otosclerosis: series of four cases

İsmail Yılmaz1, M. Volkan Akdoğan1, Fulya Özer1, Haluk Yavuz1, Cabbar Çadırcı2, Levent N. Özlüoğlu1
1Baskent University, Faculty of Medicine, Department of Otolaryngology Ankara, Turkey
2Oticon Medical Turkey, Audiologist, Adana, Turkey

In this article, we present four patients who underwent cochlear implantation due to far advanced otosclerosis. Preoperative evaluations, intraoperative findings, complications, and postoperative benefits were analyzed. Cochlear implantation is a treatment option providing excellent audiological results for rehabilitation of patients with far advanced otosclerosis. However, facial nerve stimulation after cochlear implantation is observed more frequently in patients with otosclerosis. Also, caution should be paid in patients with otosclerosis in terms of cochlear ossification and inconsistent results.

Keywords: Cochlear implant, facial nerve stimulation; ossification; otosclerosis.

İsmail Yılmaz, M. Volkan Akdoğan, Fulya Özer, Haluk Yavuz, Cabbar Çadırcı, Levent N. Özlüoğlu. Cochlear implantation in far advanced otosclerosis: series of four cases. Tr-ENT. 2016; 26(6): 360-365

Sorumlu Yazar: M. Volkan Akdoğan, Türkiye
LookUs & Online Makale