E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Dilin ancient schwannoması: Olgu sunumu [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2011; 21(4): 234-236 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2011.033

Dilin ancient schwannoması: Olgu sunumu

Suat Bilici1, Meltem Akpınar, Özgür Yiğit, Feray Günver

Kırk beş yaşında erkek hastada dilin sol tarafında, artikülasyon ve yutma bozukluğuna neden olan ve dilin uç kısmından arkaya doğru uzanan submukozal şişlik vardı. Submukozal yerleşimli ve 3x2x1.5 cm boyutlarındaki lezyon lokal anestezi altında total olarak eksize edildi. Bu yazıda, dilin bir ancient schwannoma olgusu sunuldu. Ancient schwannoma oldukça nadir görülmesine rağmen dil lezyonlarının ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ancient schwannoma; schwannom; dil.

Ancient schwannoma of the tongue: a case report

Suat Bilici1, Meltem Akpınar, Özgür Yiğit, Feray Günver

A 45-year-old male patient had left sided submucosal swelling extending backwards from the tip of the tongue disturbing articulation and swallowing. Submucosally located lesion was 3x2x1.5 cm in size and totally excised under local anesthesia. In this article, we present a case of ancient schwannoma of tongue. Although a very rare entity, ancient schwannoma should be considered in differential diagnosis of tongue lesions.

Keywords: Ancient schwannoma; schwannoma; tongue.

Suat Bilici, Meltem Akpınar, Özgür Yiğit, Feray Günver. Ancient schwannoma of the tongue: a case report. Tr-ENT. 2011; 21(4): 234-236

Sorumlu Yazar: Suat Bilici
LookUs & Online Makale